Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW19

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Out of the box

De publicaties over dit onderwerp knallen de grond uit. Beeldend taalgebruik van een onderzoeker die zich ook enigszins verbaast over de stortvloed aan studies naar de werking van chloroquine en hydroxychloroquine bij COVID-19-patiënten. Vrijwel dagelijks worden studieresultaten gepubliceerd die ook nog eens steeds iets anders beweren. Met de uitersten van “veilig” en “effectief” tot “levensgevaarlijk” en “dodelijk”, en alles daartussen. Dit prikkelt sommige wetenschappers de gebaande paden links te laten liggen en out of the box te treden.

08-05-2020 | door Frans van den Houdt

Solidari-tijd

Toen ik mijn vorige column schreef, stonden we aan het begin van de coronacrisis. Onze grootste zorg was op dat moment nog een tekort aan handenalcohol. Inmiddels er een ‘intelligente lockdown’ en bepaalt het ene na het andere dreigende tekort aan ic-medicatie in veel ziekenhuisapotheken de waan van de dag.

08-05-2020 | door Dinemarie Kweekel, ziekenhuisapotheker laboratorium

IGJ: geen inspecties op productie en distributie medicatie

Vanwege de COVID-19 pandemie worden certificaten van fabrikanten en vergunninghouders voor productie en distributie van geneesmiddelen automatisch verlengd tot eind 2021. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), die hiermee het advies volgt van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA).

29-04-2020 | door PW

‘Patiënt wil samen met zorgverlener beslissen over behandeling’

Patiënten willen graag samen met de huisarts of medisch specialist beslissen over de vraag of en zo ja welke zorg nodig is. Uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder zevenduizend patiënten blijkt dat één op de vijf niet betrokken is bij de keuze voor behandeling of zorg.

28-04-2020 | door PW

CBS: 26.000 zorgverleners zijn niet aan het werk

Bijna 26.000 gediplomeerde en BIG-geregistreerde zorgverleners werken niet en hebben een uitkering of zijn met pensioen. Van hen is 84% verpleegkundige of arts. Dat blijkt uit cijfers over 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

29-04-2020 | door PW

NZa: toename van verwijzingen naar ziekenhuizen

Het aantal verwijzingen door de huisarts naar een medisch specialist neemt weer toe. Ook het aantal spoedverwijzingen is bijna weer terug op het niveau van voor de coronacrisis. Dat blijkt uit nieuwe data van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de gevolgen van de crisis voor de reguliere zorg.

30-04-2020 | door PW

Herexamen 2020 PW19

Met welke geneesmiddelen geeft de hiv-preventiepil pre-expositieprofylaxe (PrEP) een interactie?

06-05-2020 | door Marjorie Nelissen, apotheker IVM

Extra maatregelen na vergeten eerste pil

Vrouwen die de eerste anticonceptiepil vergeten direct na de stopweek, krijgen vanaf nu het advies om seks uit te stellen of een condoom te gebruiken totdat weer zeven pillen aaneengesloten zijn geslikt. Dit nieuwe beleid, dat geldt voor de eenfasecombinatiepil met ethinylestradiol, staat in de herziene NHG-Standaard Anticonceptie die deze week is gepubliceerd.

08-05-2020 | door PW

‘Meer zorgen onder Nederlanders over COVID-19’

Nederlanders zijn zich in de loop van de coronacrisis meer zorgen gaan maken over hun eigen gezondheid en die van hun familie. Ook is de informatiebehoefte veranderd: van cijfers over de uitbraak naar testen en immuniteit. Dat blijkt uit een onderzoek door Nivel en RIVM.

30-04-2020 | door PW

Bijwerkingen van (hydroxy)-chloroquine afhankelijk van indicatie

Bij gebruik van chloroquine zijn bij Bijwerkingencentrum Lareb vooral huidreacties (19%), reacties op het centraal zenuwstelsel (10%) en psychische klachten (10%) gemeld. Bij hydroxychloroquine zijn de meest gemelde bijwerkingen huidreacties (20%) en maagdarmklachten (16%).

08-05-2020 | door PW

Kosten diabetesmedicatie in 2019 met 2% gestegen

Nederlandse apotheken verstrekten in 2019 aan 825.000 mensen diabetesmedicatie, vrijwel evenveel als in 2018. De daarmee gepaard gaande geneesmiddelkosten namen evenwel met 2% toe tot bijna € 224 miljoen. De prijsdaling van insuline degludec met ongeveer een derde per januari 2019 had daarop geen invloed. Aldus het SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

08-05-2020 | door SFK

COVID-19: medicijn per inhaler mogelijk beter

In de strijd tegen COVID-19 werken onderzoekers aan de Rijksuniversiteit Groningen koortsachtig aan de pulmonale toepassing van chloroquine en hydroxychloroquine. Zij verwachten hierdoor een veel groter effect van de medicijnen omdat ze met een speciale inhalator rechtstreeks naar het doelgebied, de longen, worden gebracht. “Wij zijn kennelijk de enigen die out of the box denken.”

08-05-2020 | door Frans van den Houdt

Gebruiker pijnstiller wil vaak minderen

Veel gebruikers van pijnstillers of slaapmedicatie willen, indien mogelijk, graag minderen. Een groot deel geeft aan dat de apotheker in samenwerking met de arts hierbij een rol kan spelen. Dit blijkt uit een enquête van twee Service Apotheken in Bergen op Zoom.

08-05-2020 | door L. de Jonge, H.C.M. Huysmans en M.H.L. Arts

Voorkom overrapportage van antibiotica-allergieën

Om te voorkomen dat eerstekeusantibiotica onnodig worden vermeden vanwege een gerapporteerde antibiotica-allergie is goede symptoomdocumentatie nodig. Het is belangrijk te weten tegen welk specifiek antibioticum de initiële reactie ontstond, hoe ernstig de reactie was en hoe lang geleden deze heeft plaatsgevonden. “Als iemand niet meer allergisch is, kan de allergie uit het AIS worden verwijderd.”

08-05-2020 | door Lishi Lin, Anne-Marie Mouwen, Elsbeth Nagtegaal en Eefje Jong

Soms andere dosis nodig bij obesitas of maagverkleining

Om de farmaceutische zorg goed te regelen voor patiënten met morbide obesitas en zij die bariatrische chirurgie hebben ondergaan, heeft het Instituut Verantwoord Medicijngebruik FTO-materiaal ontwikkeld. Huisartsen en apothekers krijgen hiermee onder meer inzicht in de veranderde farmacokinetiek van een aantal belangrijke geneesmiddelgroepen. Wanneer moet je hoger, lager of normaal doseren?

08-05-2020 | door Cindy Reinders

Omgaan met emoties

Een ontslaggesprek voeren met ouders en hun kind dat komt te overlijden, blijft moeilijk. Het programma ‘Omgaan met emoties’, dat was genomineerd voor de KNMP-innovatieprijs, helpt apotheekmedewerkers van het centrum voor kinderoncologie om erover te praten.

08-05-2020 | door Cindy Reinders

KNMP ontsluit kengetallen van medicatieverstrekkingen

De KNMP ontsluit wekelijks kengetallen van medicatie¬verstrekkingen tijdens de coronacrisis. Het betreft een representatieve steekproef onder openbare en poliklinische apotheken en dienstapotheken in Nederland. De landelijke data geven een trend weer, regionaal en lokaal kan er sprake zijn van verschillen.

08-05-2020 | door KNMP

StiPCO-tegemoetkoming wordt eind juni uitbetaald

Openbaar apothekers die in 2019 StiPCO-scholing hebben gevolgd, ontvangen de hierbij behorende tegemoetkoming eind juni.

08-05-2020 | door KNMP

Vlinder

Een niet zichtbaar organisme dwingt hele economieën op de knieën. Grote reuzen als KLM denken na over hun toekomstige manier van bedrijfsvoering, hoe en wat kan én moet er anders. De opgelegde anderhalvemetermaatschappij vraagt om directe, ingrijpende aanpassingen. Geen enkel maatschappelijk segment blijft gespaard. Ook de zorg niet.

08-05-2020 | door Maayke Fluitman, voorzitter AGM
Back to top