Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2020 PW19

PW19 - 06-05-2020 | door Marjorie Nelissen, apotheker IVM

Met welke geneesmiddelen geeft de hiv-preventiepil pre-expositieprofylaxe (PrEP) een interactie?

  1. NSAID’s
  2. Bètablokkers
  3. SSRI’s
  4. Vitamine K-antagonisten

Toelichting

Het juiste antwoord is: NSAID’s

Bij het gelijktijdig gebruik van PrEP met NSAID’s bestaat een verhoogde kans op het optreden van een ernstige acute nierinsufficiëntie. Het is daarom belangrijk om ook na te vragen of de patiënt NSAID’s gebruikt als zelfzorgmedicatie. Een uitzondering hierop vormt het kortstondig gebruik van een lage dosis ibuprofen. De website hiv-druginteractions.org geeft een overzicht van geneesmiddelen waarmee PrEP een potentiële interactie geeft.

Bron: FTO-module Soa en PrEP (https://www.medicijngebruik.nl/fto-voorbereiding/fto-module-presentatie/4144/soa-en-prep)

 

Document acties

Back to top