Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW17

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Doorbraak

Een grote medische doorbraak, noemt de Groningse hoogleraar klinische farmacologie Hiddo Lambers Heerspink de bevinding van zijn onderzoeksgroep dat twee al jaren bestaande diabetesmiddelen slecht functionerende nieren dusdanig goed beschermen, dat patiënten veel later of helemaal niet gedialyseerd hoeven te worden. De geneesmiddelen canagliflozine en dapagliflozine blijken voor een stabilisatie van de nierfunctie te zorgen.

26-04-2019 | door Frans van den Houdt

Klanttevredenheid

We zijn weer volop bezig cijfers te verzamelen over klanttevredenheid (PREM). Langzamerhand worden ook de vragenlijsten klantvriendelijker, maar het is nog een hele klus om voldoende respons te krijgen. Je moet jaarlijks meer uitnodigingen verzenden om aan de gewenste aantallen te komen. En gemiddeld een rapportcijfer 8 halen, geëist door verzekeraars die zelf maar net een 7 scoren, valt ook niet mee.

26-04-2019 | door Jaap Dik, apotheker

Bruins: maak prijzen medicijnrollen transparant

Openheid en een goede onderbouwing van de prijzen van medicijnrollen zijn belangrijk om het vertrouwen van patiënten te vergroten. Dat stelt minister Bruno Bruins van Medische Zorg in antwoord op Kamervragen van de PvdA-Kamerleden Lilianne Ploumen en John Kerstens.

16-04-2019 | door E. Bos (420720)

Herexamen 2019 PW 17

Welke uitspraak over behandeling in de palliatieve fase is juist?

25-04-2019 | door Bart Kremers, GIC

Nivel: verbeter online informatie over medicijnen

Burgers die op websites zoeken naar medicijninformatie willen meer gelaagdheid, meer visuele elementen en rustig kleurgebruik. Ook adviseren zij moeilijke woorden te vermijden. Online informatie over medicatie kan beter aansluiten op behoeften van burgers, concludeert het Nivel, dat onderzoek deed naar de websites apotheek.nl, thuisarts.nl, lareb.nl en cbg-meb.nl.

16-04-2019 | door PW

Verzekeraars brengen weinig marktdynamiek in ziekenhuiszorg

Ondanks de parameters kwaliteit en doelmatigheid belonen of korten zorgverzekeraars ziekenhuizen maar zelden op basis van prestaties, concludeert promovendus en onderzoeker Niek Stadhouders van het Radboudumc.

17-04-2019 | door PW

Zorg voor kankerpatiënt stopt te vroeg na ziekte

Veel patiënten houden nog lang na de behandeling van kanker last van klachten, zoals ernstige vermoeidheid of angst voor terugkeer van de ziekte. Voor deze klachten worden patiënten vaak niet verwezen naar passende zorg. Dat blijkt uit een rapport van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK).

17-04-2019 | door PW

MS-middel alemtuzumab opnieuw onder de loep

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) is een onderzoek gestart naar het geneesmiddel alemtuzumab (Lemtrada). De PRAC startte deze herbeoordeling naar aanleiding van nieuwe meldingen van immuungemedieerde aandoeningen en hart- en vaatproblemen – inclusief fatale gevallen – bij gebruik van dit middel tegen multipele sclerose.

25-04-2019 | door PW

Biosimilars tegen neutropenie teruggetrokken

De aanvragen voor handelsvergunningen voor twee biosimilars van pegfilgrastim (Cavoley en Efgratin) zijn ingetrokken. Deze kolonie­stimulerende factoren waren bedoeld voor het verminderen (van de duur) van neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie, waarbij sprake is van koorts, ten gevolge van cyto­toxische chemotherapie bij verschillende maligniteiten.

24-04-2019 | door PW

Vooral eind-twintigers naar andere zorgverzekeraar

Rond de jaarwisseling 2018-2019 wisselden 5,3% van de medicijngebruikers van verzekeraar. Dit is iets meer dan vorig jaar, toen dat aandeel 5,1% was. Eind-twintigers stapten naar verhouding het meest over. De dominantie van de grootste zorgverzekeraar in de regio neemt licht af. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

26-04-2019 | door SFK

Metformine slow release: net zo effectief, soms meer gemak

Glucient (metformine slow release) is sinds eind vorig jaar ook op de Nederlandse markt beschikbaar. Uit studies blijkt dat het middel wat betreft werkzaamheid even effectief is als metformine immediate release. Dat het bijwerkingenprofiel van Glucient beter is, zoals wel wordt geconstateerd, kan niet overtuigend worden vastgesteld. Eenmaal daags doseren betekent soms meer patiëntgemak.

26-04-2019 | door Thijs Ambagts en Antine Krijger

GLP-1-agonisten goed alternatief voor insuline

Behandeling met GLP-1-agonisten is te overwegen als alternatief voor eenmaal daags insuline als het vermijden van hypoglykemieën van groot belang is bij patiënten met een BMI ≥ 35 kg/m2, aldus de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. In Nederland zijn zes GLP-1-agonisten geregistreerd. Welk middel past het best bij welk stadium van de diabetes?

26-04-2019 | door Prem Adhien

Bempedoïnezuur verlaagt LDL-cholesterol significant

Bempedoïnezuur, toegevoegd aan maximaal verdraagbare behandeling met statine, leidde in een 52 weken durend onderzoek niet tot meer bijwerkingen dan placebo, maar wel tot een significant lager LDL.

26-04-2019 | door Linda de Graaf

Grotere sterftekans bij lage therapietrouw aan behandeling met statine

Patiënten met een atherosclerotische aandoening hebben een grotere kans op sterfte als zij minder therapietrouw zijn aan de behandeling met een statine.

24-04-2019 | door PW

Klacht bij nieuwe antidiabetica verdwijnt vaak vanzelf weer

Drie kwart van de potentiële bijwerkingen verdwijnt bij voortzetten van een nieuw antidiabeticum. Dat blijkt uit onderzoek van de nieuwe antidiabetica (GLP-1-agonisten, DPP-4-remmers en SGLT-2-remmers) door Lareb Intensive Monitoring (LIM). Apotheken in Nederland zorgden ervoor dat 818 gebruikers hun ervaringen met een van deze middelen deelden.

26-04-2019 | door Anne-Marie van Gorp en Leàn Rolfes

Herken kwetsbare oudere

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) lanceert twee nieuwe FTO-modules gericht op de behandeling van infecties van de urine- en luchtwegen bij kwetsbare ouderen. Daarin is aandacht voor de kenmerken van deze patiënten en het beleid volgens verschillende richtlijnen.

26-04-2019 | door Cindy Reinders

Diabetespatiënt heeft hulp nodig bij keuze geschikte app

Diabetespatiënten en apotheekmedewerkers staan positief tegenover het gebruik van apps voor medicatiemanagement, maar vinden het lastig om een goede, betrouwbare app te kiezen, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Daarom is een keuzetool-website ontworpen die op dit moment in apotheken wordt getest. “Vervolgens kijken we of de therapietrouw verbetert door het gebruik van de gekozen app.”

26-04-2019 | door Ellen Koster, Daphne Philbert en Helga Gardarsdottir

Kiezen voor diepgang

Ruim 22 jaar ervaring in de openbare farmacie en dan de overstap maken naar de ziekenhuisfarmacie. Apotheker Suzanne Wijffels waagde de sprong. “De leidinggevende pet kan af en de vakinhoudelijke pet wordt steeds groter.”

26-04-2019 | door Maarke Roelofs

1 op de 5 apothekersassistenten kent opiaatrecept-stappenplan

1 op de 5 apothekersassistenten weet van het opiaatrecept-stappenplan dat de KNMP vorige maand opstelde. 1 op de 7 werkt in de apotheek ook volgens dit stappenplan. Dat blijkt uit een peiling van de KNMP onder deelnemers aan het Optima Farmacongres op 13 april 2019.

26-04-2019 | door KNMP

Inkoopbeleid

De zorgverzekeraars publiceerden de afgelopen weken hun zorginkoopbeleid voor 2020. Ze zijn daartoe verplicht door de NZa, dus voldoen ze daar keurig aan, met kleurrijke documenten. Met de publicatie wordt ook het seizoen van de contractering weer gestart. Uiteraard moeten zorgverzekeraars letten op de kosten. Dat doen ze dus ook met verve: zaken als verlengde aflevertermijn en een abonnementssysteem voor baxterpatiënten zijn in veel van deze stukken terug te vinden. Daar vind ik wel wat van.

26-04-2019 | door Reinier Bax, voorzitter LOA

KNMP zoekt ziekenhuisapotheker met verbindend vermogen

De KNMP is per juni 2019 op zoek naar een enthousiast en gedreven lid voor het KNMP-bestuur. Een bestuurder is medeverantwoordelijk voor het bewaken van de grondslag en verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging.

26-04-2019 | door KNMP

Vijf vragen over verbeteren informatieveiligheid beantwoord

Openbaar apothekers zien in de Apotheektool NEN 7510 welke punten ze kunnen oppakken als ze de informatieveiligheid in de apotheek willen verbeteren. Maar hoe die punten vervolgens ten uitvoer te brengen? De KNMP biedt in de tool voor verschillende vragen nuttige hulpdocumenten en checklists – aan te passen naar de situatie in de apotheek.

26-04-2019 | door Karen Bos
Back to top