Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Grotere sterftekans bij lage therapietrouw aan behandeling met statine

PW17 - 24-04-2019
Patiënten met een atherosclerotische aandoening hebben een grotere kans op sterfte als zij minder therapietrouw zijn aan de behandeling met een statine.
Grotere sterftekans bij lage therapietrouw aan behandeling met statine

Rodriguez et al. includeerden in een retrospectieve cohort-analyse 347.104 patiënten uit het Amerikaanse Veteran Affairs Health System tussen de 21 en 85 jaar oud met een atherosclerotische aandoening. De mate van therapietrouw werd gedefinieerd als het in bezit zijn van het statine voor 50% of minder, 50-69%, 69-70%, 70-89% en 90% of meer van de tijd. De primaire uitkomstmaat was sterfte.

Patiënten met een matig intensieve behandeling met een statine waren meer therapietrouw dan patiënten die met hoge intensiteit werden behandeld (OR 1,18; 95%-BI 1,16-1,20). Vrouwen waren minder therapietrouw (OR 0,89; 95%-BI 0,84-0,94), net als etnische minderheden. Gedurende een mediane follow-up van 2,9 jaar overleden 85.930 mensen. De hazard ratio voor sterfte, in vergelijking met de meest therapietrouwe patiënten, bedroeg 1,30 (95%-BI 1,27-1,34) bij een therapietrouw van 50% of lager, 1,21 (95%-BI 1,18-1,24) bij een therapietrouw van 50%-69% en 1,08 (95%-BI 1,06-1,09) bij een therapietrouw van 70%-89%.

[JAMA Cardiol. 2019:4(3):206-13]

Document acties

gearchiveerd onder: Therapietrouw, Atherosclerose
Back to top