Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Biosimilars tegen neutropenie teruggetrokken

PW17 - 24-04-2019
De aanvragen voor handelsvergunningen voor twee biosimilars van pegfilgrastim (Cavoley en Efgratin) zijn ingetrokken. Deze kolonie­stimulerende factoren waren bedoeld voor het verminderen (van de duur) van neutropenie en de incidentie van febriele neutropenie, waarbij sprake is van koorts, ten gevolge van cyto­toxische chemotherapie bij verschillende maligniteiten.
Biosimilars tegen neutropenie teruggetrokken

Ook de aanvraag voor een handelsvergunning van het geneesmiddel avacopan (Vynpenta) is teruggetrokken. Het geneesmiddel was bedoeld als behandeling voor de bloedvataandoening granulomatose met (microscopische) polyangiitis, voorheen de ziekte van Wegener genoemd.

Avacopan werd in mei 2016 toegelaten tot het PRIority MEdicines (PRIME) platform van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). Dit platform biedt een verbeterde ondersteuning voor de ontwikkeling van en een versnelde toelatings­procedure voor geneesmiddelen die voorzien in een onvervulde medische behoefte.

Document acties

gearchiveerd onder: Biosimilars, EMA
Back to top