Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW38

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Gezond

De oogst was uitzonderlijk goed dit jaar. En dan heb ik het niet over heel veel van die kleine onooglijke doe-het-zelf-vruchten die je niet zelden door een bevriend persoon vol trots krijgt aangereikt. Nee, aan het appelboompje in mijn tuintje groeiden dit seizoen veel mooie, grote, blozende appels. Puur biologisch, zonder menselijk ingrijpen, op het spannen van een net en het ophangen van wat zwart plastic om de brutale Vlaamse gaai af te schrikken na. Wekenlang zelf je gezondheid plukken, wat een genot!

21-09-2018 | door Frans van den Houdt

Ziekenhuizen bieden vaker online inzage gegevens

Patiënten kunnen bij twee op de drie ziekenhuizen via een patiëntportaal medische gegevens online inzien; vorig jaar was dit nog bij een op de drie. Bijna de helft van de ziekenhuizen biedt ook inzage in het medicatieoverzicht. Dat blijkt uit cijfers van Nictiz.

14-09-2018 | door E. Bos (420720)

Vakantietijd

Het zit er weer op; met een beperkt team de apotheek in vakantietijd draaiende houden. Dit jaar hielp ook mijn zoon, student sterrenkunde, mee in de logistiek.

21-09-2018 | door Jaap Dik, apotheker

Herexamen 2018 PW38

Welke uitspraak over risicoreductie is juist?

20-09-2018 | door Anke Lambooij, IVM

NZa ontvangt ruim 150 klachten over contractering

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in totaal ruim 150 klachten ontvangen van zorgaanbieders over contractering. Deze zomer heeft de zorgautoriteit meerdere meldingen over het contracteerproces onderzocht.

14-09-2018 | door E. Bos (420720)

Hoogste punt bereikt nieuwe EMA-gebouw in Amsterdam

In de verhuizing van het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) naar Amsterdam wordt volgende week een mijlpaal bereikt: het hoogste punt van de nieuwbouw aan de Zuidas. Dat heeft minister Bruno Bruins van Medische Zorg aan de Tweede Kamer gemeld.

13-09-2018 | door E. Bos (420720)

Oxycodon vooral bij klachten aan het bewegingsapparaat

Huisartsen schrijven de laatste jaren bij zware pijn vaker oxycodon voor dan morfine, het eerstekeusmiddel volgens de NHG-standaard Pijn. Uit cijfers van Nivel Zorgregistraties eerste lijn blijkt dat oxycodon en morfine elk bij verschillende aandoeningen worden voorschrijven.

10-09-2018 | door E. Bos (420720)

Nivel: huisarts schrijft cannabis zelden voor

Het aantal patiënten met een recept voor medicinale cannabis is de laatste jaren toegenomen, maar toch wordt cannabis nog altijd zelden voorgeschreven. Dat concludeert het Nivel uit een analyse van voorschrijfgegevens in de eerste lijn.

13-09-2018 | door E. Bos (420720)

CMDh: productinformatie rosuvastatine aanpassen

Als gevolg van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) heeft de Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – human (CMDh) besloten dat in de productinformatie van rosuvastatine de interactie met regorafenib en met de protease­remmers ritonavir, lopinavir, atazanavir, simeprevir, ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir, velpatasvir, grazoprevir, elbasvir, glecaprevir en pibrentasvir bij gelijktijdig gebruik opgenomen moet worden. Ditzelfde dient te worden gedaan voor de combinatieproducten (fixed dose-combinaties) met rosuvastatine.

18-09-2018 | door PW

Positief advies CHMP over biosimilars

Vijf geneesmiddelen ontvingen van de Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) een positief advies voor uitbreiding van de indicatie. De commissie oordeelde positief over drie biosimilars van epoëtine alfa (Abseamed, Binocrit en Epoetin Alfa Hexal) voor de behandeling van systematische anemie bij patiënten met laag/intermediair-1 risico op primaire myelodysplasie.

17-09-2018 | door PW

60% gebruikers oxycodon slechts eenmaal in apotheek

Nederlandse apotheken verstrekten in 2017 aan bijna een half miljoen personen één keer of vaker de opioïde-pijnstiller oxycodon. Dat is 15% meer dan in het jaar daarvoor. In beide jaren had ongeveer 60% van de patiënten maar één contact-moment voor de oxycodonverstrekkingen in de apotheek. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

21-09-2018 | door SFK

Magistrale spoedrol oplossing bij acute medicatiewijziging

Een spoedrol leveren binnen vierentwintig uur is niet altijd snel genoeg. Met nieuwe software van Apotheek Voorzorg kunnen apothekers zelf in hun eigen apotheek een magistrale medicatierol op maat maken. Handmatig en zonder te hoeven investeren in een geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem.

21-09-2018 | door Jan de Groot en Jan Sips

Nieuw aangrijpingspunt: mizagliflozine helpt stoelgang

Mizagliflozine, een nieuwe orale remmer van natrium-glucose cotransporter-1 (SGLT1) verbetert de stoelgang bij mensen met functionele obstipatie. Het middel wordt goed verdragen en biedt een alternatieve behandeling naast de beschikbare laxantia.

20-09-2018 | door PW

Diabetes mellitus: preventief gebruik acetylsalicylzuur

Acetylsalicylzuur voorkomt een myocardinfarct, beroerte of TIA en vasculaire sterfte bij personen die diabetes hebben maar geen evidente cardiovascu-laire aandoening. Het veroorzaakt echter ook ernstige bloedingen. De voordelen worden daardoor grotendeels tenietgedaan.

21-09-2018 | door Linda de Graaf

Stroomschema voor keuze DOAC bij niet-valvulair atriumfibrilleren

De NHG-Standaard Atriumfibrilleren stelt dat directe orale anticoagulantia (DOAC’s) een gelijkwaardig alternatief zijn voor cumarinederivaten ter preventie van een cerebrovasculair accident bij niet-valvulair atrium-fibrilleren. Het is echter niet duidelijk hoe een keuze tussen de verschillende DOAC’s gemaakt moet worden. Farmaciestudent Simone Dam ontwikkelde na literatuuronderzoek daarom een speciaal stroomschema.

21-09-2018 | door Simone L. Dam, Gert Folkerts en Marjolein H.M. Metselaar

Furosemide als monotherapie: zelden of nooit hyponatriëmie

Lisdiuretica als monotherapie geven zelden of nooit hyponatriëmie. De beschrijving in het Farmaceutisch Kompas dat hyponatriëmie wel vaak voorkomt als bijwerking van een lisdiureticum is dan ook incorrect. De auteurs van dit artikel pleiten ervoor dat de apotheker bij medicatiebeoordelingen en medicatiebewaking kijkt naar de oorzaak van de hyponatriëmie.

21-09-2018 | door Chiel Ebbelaar, Melvin Lafeber en Tom Tobé

Veel minder duizelig na afbouw van medicatie

De heer A is hartpatiënt, dementerend en heeft last van duizeligheids-klachten. De apotheker denkt aan dipyridamol, tamsulosine, digoxine en een te lage bloeddruk als oorzaken van de duizeligheid en adviseert dipyridamol en tamsulosine te staken en metoprolol en digoxine in dosering te verlagen.

21-09-2018 | door Henk-Frans Kwint, Olga van Vemde en Sanne Verdoorn

Motor van de voorspelling

Apothekers moeten weten of de door hen verstrekte geneesmiddelen werken, bepleit farmaco-epidemioloog Ron Herings. “Real World Data zijn de motor van artificiële intelligentie, van voorspelling en de personalisatie van zorg.”

21-09-2018 | door Maarke Roelofs

VeiligheidNL en KNMP ontwikkelen spel en folder over valpreventie

VeiligheidNL heeft samen met de KNMP en andere partners het spel DobbelFit en de folder ‘Medicatie en vallen’ ontwikkeld voor ouderen met een verhoogd valrisico. Apothekers kunnen deze materialen inzetten om ouderen bewust te maken van dit risico, bijvoorbeeld tijdens de Valpreventieweek van 1 t/m 7 oktober.

21-09-2018 | door KNMP

Najaarscongres: korting bij vroegtijdig aanmelden

Deelnemers van het KNMP Najaarscongres ‘Maag, darm, lever’ op 9 oktober 2018 krijgen korting als ze zich voor 5 oktober inschrijven. Zo zijn de kosten voor KNMP-leden die vooraf betalen € 105. Wie zich aan de balie aanmeldt betaalt € 140.

21-09-2018 | door KNMP

Leading role

De Nederlandse farmacie loopt wereldwijd absoluut voorop. Dat werd in Glasgow op het FIP-congres begin september weer duidelijk. Voor mij en waarschijnlijk ook voor alle in Schotland aanwezige Nederlandse apothekers. Op het gebied van farmacogenetica hebben we een leading role, maar we zijn ook heel ver in het begeleiden van patiënten in de laatste levensfase. Wilma Göttgens deelde de Nederlandse kennis en ervaring in haar presentatie What to say to someone who is dying? Ze had daarmee absoluut de volle aandacht van de zeer gemêleerde groep apothekers tijdens een drukbezochte sessie.

21-09-2018 | door Gerben Klein Nulent, voorzitter KNMP

KNMP pleit voor waarborging beschikbaarheid geneesmiddelen

De KNMP verzoekt de Tweede Kamer in een brief aanvullende garanties in de wetgeving in te bouwen om te voorkomen dat geneesmiddelentekorten verder oplopen en ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van vervangende geneesmiddelen wordt vergroot.

21-09-2018 | door KNMP

Apotheekinterventie bij COPD kan exacerbatie voorkomen

De KNMP-richtlijn COPD beschrijft goede farmaceutische zorg voor patiënten met COPD. Apothekers kunnen daarmee exacerbaties voorkomen en de ziektelast verminderen. Apotheker Ada Stuurman geeft tips om de patiëntengroep in beeld te krijgen.

21-09-2018 | door Linda de Graaf

‘Bijna alle problemen lossen we dezelfde dag nog op’

Jaarlijks komen tienduizenden vragen van apothekers binnen bij de help­desks van de KNMP, SFK en Z-Index. De medewerkers bespreken veelvoorkomende en lastige vragen, tips en bijzondere zaken. De helpdesk van de KNMP Kennisbank is nu aan de beurt. Die helpt apothekers bij technische vragen over de Kennisbank.

21-09-2018 | door Ilse Boekweg
Back to top