Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuw aangrijpingspunt: mizagliflozine helpt stoelgang

PW38 - 20-09-2018
Mizagliflozine, een nieuwe orale remmer van natrium-glucose cotransporter-1 (SGLT1) verbetert de stoelgang bij mensen met functionele obstipatie. Het middel wordt goed verdragen en biedt een alternatieve behandeling naast de beschikbare laxantia.
Nieuw aangrijpingspunt: mizagliflozine helpt stoelgang

In een multicenter, gerandomiseerd en dubbelblind fase-2 onderzoek in Japan werden 258 patiënten met functionele obstipatie of IBS met vooral obstipatie vier weken behandeld met eenmaal daags 5 mg of 10 mg mizagliflozine of placebo. De primaire uitkomst was de verandering ten opzichte van baseline in het aantal spontane wekelijkse ontlastingen na één week.

De gemiddelde veranderingen in het aantal spontane wekelijkse ontlastingen bedroeg 3,85 bij de 5 mg mizagliflozine groep, 5,85 in de groep die 10 mg mizagliflozine gebruikten en 1,8 bij placebo dan bij placebo (p> 0,0001 voor beide vergelijkingen).

De meest voorkomende bijwerkingen waren nasofaryngitis, diarree en abdominale distensie. Alleen de laatste twee leken gerelateerd te zijn aan de behandeling met mizagliflozine.

Door remming van SGLT1, dat voornamelijk tot expressie komt in de dunne darm, wordt de glucoseconcentratie en de hoeveelheid water in het lumen van de dunne darm verhoogd. [Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018 Sep;3(9):603-613]

Document acties

gearchiveerd onder: Obstipatie, Stoelgang
Back to top