Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW25

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Erkenning

Zijn dochtertje vroeg of ze hem zouden genezen toen de Spaanse openbaar apotheker Manex Bettan Arguinzoniz vertelde dat hij naar Londen ging vanwege zijn aandoening. Nee, antwoordde hij, ik ga erheen om te voorkomen dat jou in de toekomst hetzelfde overkomt.

22-06-2018 | door Frans van den Houdt

Krullen in het haar

Naast doen wat het beoogt te doen, kan een geneesmiddel ook iets doen waarvoor het niet bedoeld is.

22-06-2018 | door Agnes Kant, directeur Lareb

Toename aantal meldingen zorgfraude

Het aantal meldingen van mogelijke zorgfraude is in een jaar tijd met ruim 50% gestegen: van 446 in 2016 naar 675 vorig jaar. Met name het aantal meldingen over fraude in de wijkverpleging en fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) is in 2017 fors toegenomen. Dat blijkt uit een rapportage van het Informatie Knooppunt Zorg (IKZ).

14-06-2018 | door Edwin Bos

Beter onderzoek naar zelfredzaamheid

Wetenschappelijk onderzoek naar effectieve interventies om ouderen langer thuis te laten wonen heeft weinig significante uitkomsten opgeleverd en is te veel gericht op medische interventies, concludeert de Gezondheidsraad. Dat geldt zowel voor internationaal onderzoek als onderzoek binnen het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO), dat in 2008 is opgezet om de zorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren en de wetenschappelijke onderbouwing ervan te versterken.

21-06-2018 | door PW

VZA: verhoog loon voor medewerkers apotheek

De Vereniging Zelfstandige Apothekers (VZA) adviseert haar leden om de lonen van apotheekmedewerkers vallend onder de Cao apotheken eenzijdig structureel te verhogen met 1,5% per 1 juli 2018.

14-06-2018 | door PW

Smartphone het nieuwe ‘vaatdoekje’ in de zorg

Smartphones en tablets in de zorg zijn een grote bron van bacteriën: een derde van de verpleegkundigen en verzorgenden maakt de telefoon nooit of hooguit enkele keren per jaar schoon. Dat blijkt uit een peiling onder 1500 leden van de beroepsverenging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN).

12-06-2018 | door PW

CBG introduceert envelop met witte hand

Naast de oranje hand envelop (OHE), voor bijzonder belangrijke of urgente Direct Health Care Professional Communications (DHPC’s), introduceert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de witte hand envelop (WHE).

12-06-2018 | door PW

Herexamen 2018PW25

Welke uitspraak over handelsproducten in de G-Standaard is juist?

20-06-2018 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker GIC

Heronderzoek eteplirsen en metamizol

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) gaat het negatieve advies over een handelsvergunning voor eteplirsen (Exondys 51) heronderzoeken op verzoek van de aanvrager. Exondys 51 was bestemd voor de behandeling van de ziekte van Duchenne.

22-06-2018 | door PW

Herbeoordeling fluoxetine en minocycline

Voor de geneesmiddelen fluoxetine en minocycline is de Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) herbeoordelingsprocedures gestart.

21-06-2018 | door PW

Branderig gevoel bij adapaleen/benzoylperoxide

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van het Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

19-06-2018 | door PW

Gebruik luchtwegantibiotica markeert griepseizoenen

De griepepidemie 2017-2018 duurde volgens het NIVEL achttien weken. Het was daarmee samen met seizoen 2012-2013 de op één na langstdurende griepepidemie sinds de start van de metingen van het NIVEL in 1992. De epidemie 2014-2015 duurde met eenentwintig weken het langst. Uit cijfers van de SFK blijkt dat het gebruik van luchtwegantibiotica de epidemie markeert. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

22-06-2018 | door SFK

Digitale toedienlijst versterkt positie apotheker in de wijk

Thuiszorgorganisaties stoppen steeds vaker met papieren toedienlijsten en stappen over op digitale toedienregistratiesystemen. Om een wirwar aan tools te voorkomen, proberen apothekers samen met de thuiszorg één systeem te kiezen. Apothekers in Amsterdam zijn daarin bijna geslaagd: één app voor alle apotheken en thuiszorgaanbieders in de regio.

22-06-2018 | door Edwin Bos

Juist beeld van bereiden

De revival van de magistrale bereiding is hartverwarmend, maar deze moet dan wel volgens de hedendaagse inzichten gebeuren, betogen Frits Boom en Paul Le Brun. Ook de beeldvorming is daarbij van belang.

22-06-2018 | door Frits Boom en Paul Le Brun

Computermodel voorspelt werkingsduur geneesmiddel

Computermodellen kunnen worden gebruikt om de effecten van één specifiek geneesmiddel te voorspellen, maar ook om meer algemene inzichten op te doen over geneesmiddeleigenschappen en hun invloed op de werking van die middelen. Dit blijkt uit onderzoek van Wilbert de Witte, die promoveerde op de analyse van het belang van dissociatiesnelheid.

22-06-2018 | door Wilbert de Witte

Niet alle interacties relevant

Het nieuwe middel naloxegol geeft nieuwe interacties. De WFG vindt de interactie met sterke CYP3A4-remmers en diltiazem relevant, maar meent dat de interacties met kinidine en rifampicine niet hoeven te leiden tot acties.

22-06-2018 | door Annemarie Heersche en Arjan Polderman

Milde ontstekingsreacties door lage dosis lipopolysaccharide

Al in relatief lage hoeveelheden verlaagt het experimenteel middel SPC5001 het LDL-cholesterol met 25%. Ook is het toedienen van een lage dosis lipopolysaccharide een veilige manier om bij gezonde vrijwilligers een kortdurende, milde ontstekingsreactie teweeg te brengen die gelijkenis vertoont met inflammatie bij atherosclerosepatiënten. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Eveline van Poelgeest.

22-06-2017 | door Eveline van Poelgeest

Bruggen slaan

Een symbiose van farmaceutische en geneeskundige kennis vind je terug in de persoon van Farida Kadir, opgeleid als apotheker en huisarts. “Een apotheker met een goede onderbouwing voor zijn keuze is goud waard.”

22-06-2018 | door Maarke Roelofs

KNMP stelt e-learning over laaggeletterdheid beschikbaar via CME-Online

De KNMP stelt in samenwerking met het online nascholingsinstituut CME-Online de e-learning ‘Bevorderen van juist medicijngebruik onder laag­geletterden’ beschikbaar. De ruim 13.000 CME-Online-geabonneerde apothekersassistenten kunnen zo gebruikmaken van de e-learning. De cursus is met 1 punt geaccrediteerd.

22-06-2018 | door KNMP

Specialiseren kun je leren: aanvullende kennis als apotheker

De Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) heeft een conceptstandpunt opgesteld over de ontwikkeling van bijzondere bekwaamheden binnen de openbare farmacie. Dit is een eerste verkenning om mogelijke verdere specialisatie binnen het apothekersvak te onderzoeken. Regionaal zijn er al apothekers die extra kennis en kunde hebben en sparringpartner zijn in de eerste lijn.

22-06-2018 | door Ilse Boekweg
Back to top