Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2018PW25

PW25 - 20-06-2018 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker GIC

U krijgt in de apotheek een generiek voorschrift binnen. Op het recept staat de naam van het voorschrijfproduct (PRK) uit de G-Standaard, bijvoorbeeld: METHYLFENIDAAT TABLET MGA 10MG, of: METHYLFENIDAAT CAPSULE MGA 10MG. Onder een voorschrijfproduct kunnen verschillende handelsproducten vallen. Welke uitspraken zijn waar?

  1. a. Handelsproducten in de G-Standaard die onder dezelfde PRK (hetzelfde voorschrijfproduct) vallen, zijn altijd onderling uitwisselbaar.
  2. b. Handelsproducten in de G-Standaard die onder dezelfde PRK (hetzelfde voorschrijfproduct) vallen, kunnen onderling uitwisselbaar zijn, maar hoeft niet. Of onder een verschillende PRK (verschillend voorschrijfproduct) vallen en onderling uitwisselbaar.
  3. c. Handelsproducten in de G-Standaard die onder een verschillende PRK (verschillend voorschrijfproduct) vallen, zijn nooit onderling uitwisselbaar.

Toelichting

Het juiste antwoord is: b. Handelsproducten in de G-Standaard die onder dezelfde PRK (hetzelfde voorschrijfproduct) vallen, kunnen onderling uitwisselbaar zijn, maar hoeft niet. Of onder een verschillende PRK (verschillend voorschrijfproduct) vallen en onderling uitwisselbaar.

PRK’s worden automatisch gegenereerd op grond van bepaalde kenmerken die het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) invult. Maar deze kenmerken zijn niet bepalend voor de uitwisselbaarheid van de onderliggende handelsproducten. Zo zijn de verschillende handelsproducten van methylfenidaat met gereguleerde afgifte niet onderling uit te wisselen. Ze vallen onder één PRK (en één GPK) omdat de werkzame stof (methylfenidaathydrochloride), sterkte (bijvoorbeeld 36 mg) en farmaceutische vorm (tablet met gereguleerde afgifte) hetzelfde zijn.

Handelsproducten met een verschillende PRK (of GPK) zijn soms wel uitwisselbaar. Zo hebben prednisolon-tabletten en prednisoloncapsules een verschillende PRK en GPK. Dit komt door het verschil in de farmaceutische vorm, capsule of tablet. 

Literatuur:

  • Journée-Gilissen M. Handelsproducten niet altijd uitwisselbaar. Pharm Weekbl 2015;30/31:25
  • https://www.knmp.nl/producten/gebruiksrecht-g-standaard/farmaceutischegegevens/kenmerken-gpk-prk-en-hpk/kenmerken-van-de-gpk-prk-en-hpk

Document acties

Back to top