Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW43

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Professionele autonomie

Wij vragen en jullie draaien; er zijn huisartsen die zo tegen de rol van apothekers aankijken waar het de levering van euthanatica betreft. Geen vragen stellen, geen eigen afweging maken, maar klakkeloos leveren.

27-10-2017 | door Frans van den Houdt

Het land van

Ik was op congres in de Verenigde Staten. Het land van de grote muur, groot nationalisme en nog grotere maaltijden.

27-10-2017 | door Lieke Mitrov-Winkelmolen, ziekenhuisapotheker

Toezicht psychofarmaca in gehandicaptenzorg

Het aantal recepten voor psychofarmaca in de gehandicaptenzorg moet omlaag, daarom gaat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) – de voormalige IGZ – intensiever zorgaanbieders bezoeken. Ook wil de Inspectie hiermee de bewustwording vergroten onder voorschrijvers.

19-10-2017 | door Edwin Bos

Proeftherapie tijdelijk vergoed

Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij maagkankerpatiënten wordt sinds 1 oktober voorwaardelijk vergoed uit het basispakket. De regeling geldt voor de duur van vijf jaar. Er is een budget van € 1,8 miljoen beschikbaar.

26-10-2017 | door PW

Test voorspelt de kans op dementie

Met de resultaten van diagnostische tests voorspellen hoe groot de kans is dat een individuele patiënt binnen enkele jaren dementie krijgt. Wetenschappers van het VUmc Alzheimercentrum hebben daarvoor rekenmodellen ontwikkeld.

23-10-2017 | door PW

Rechter: abortuspil bij huisarts strafbaar

Het voorschrijven van een abortuspil door huisartsen voor een medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) is strafbaar. Met deze uitspraak heeft de rechter de stelling verworpen van een groep huisartsen, seksuologen en een abortusarts die vinden dat huisartsen de abortuspil wel mogen voorschrijven.

20-10-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 43

Welke uitspraak over de behandeling van het hepatitus C-virus is juist?

25-10-2017 | door Elise Smolders en André Wieringa, Isala, Zwolle

Eén positief advies, oktober 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over één handelsvergunning.

16-10-2017 | door PW

Aanpassingen productinformatie, september 2017

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moet worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

02-10-2017 | door PW

Marktaandeel van Thyrax niet terug naar oude niveau

Nederlandse openbare apotheken verstrekten in 2015 aan bijna 350.000 patiënten het schildklierhormoon Thyrax Duotab. Door leveringsproblemen moesten velen van hen in 2016 overstappen naar levothyroxine van een andere fabrikant. In het derde kwartaal van dit jaar was Thyrax weer beschikbaar, maar het marktaandeel herstelde nog niet. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

27-10-2017 | door SFK

Apotheker essentiële partner arts bij uitvoering euthanasie

Voor een zorgvuldig euthanasietraject is het noodzakelijk dat arts en ‘huisapotheker’ proactief samenwerken en tijdig informatie uitwisselen. Alleen zo kunnen zij hun behandeling van een patiënt op professionele wijze vormgeven. De apotheker is voor de arts een essentiële partner als het gaat om een zorgvuldige uitvoering van euthanasie.

27-10-2017 | door Wilma Göttgens en Marianne Dees

Zwemmen in medicijnresten

Vissen in de Niagara-rivier hebben last van antidepressiva en antihistaminica.

27-10-2017 | door PW

Drie kwart krijgt DOAC's

Van Amerikaanse patiënten met een eerste episode van atriumfibrilleren krijgt 75% een DOAC-recept.

26-10-2017 | door PW

Behoud nierfunctie bij tolvaptan

Dat tolvaptan de nierfunctie op peil houdt bij acuut gedecompenseerd hartfalen, komt wellicht doordat tolvaptan het intravasculaire volume ongemoeid laat.

25-10-2017 | door PW

Acetosal nog beter met rivaroxaban

Toevoeging van rivaroxaban aan acetylsalicylzuur als secundaire preventie reduceert cardiovasculaire sterfte met nog eens 24%. Bij de eerste formele interimanalyse werd de COMPASS-studie stopgezet omdat de combinatietherapie superieur bleek, na een gemiddelde behandelduur van 23 maanden.

27-10-2017 | door Arjan Polderman

‘Ga niet scherpslijperig tegenover elkaar staan’

Apothekers realiseren zich vaak onvoldoende dat zij een geheel eigen afweging kunnen maken bij een euthanasieverzoek. Ze voelen zich onder druk gezet door een arts. Drie deskundigen belichten rol en bevoegdheden van apothekers die verzocht worden euthanatica af te leveren.

27-10-2017 | door Frans van den Houdt

Kleine, flexibele suikers meest geschikt voor stabilisatie eiwit

De houdbaarheid van therapeutische eiwitten kan worden verbeterd door ze samen met suikers te drogen. Kleinere en moleculair meer flexibele suikers zijn hiervoor het meest geschikt. Dit komt doordat deze suikers het best in staat zijn om tijdens drogen en de daaropvolgende opslag nauwe bindingen aan te gaan met eiwitten, blijkt uit promotieonderzoek van Maarten Mensink.

27-10-2017 | door Maarten A. Mensink, Wouter L.J. Hinrichs, Henderik W. Frijlink en Kees van der Voort Maarschalk

‘Fijn dat u belt, apotheker’

Voor een goede begeleiding bij de start van chronisch medicatiegebruik spoort apotheker Fleur Kos patiënten op die hun tweede of derde uitgifte niet hebben opgehaald. "We bellen binnen enkele dagen om te vragen of ze begeleiding nodig hebben."

27-10-2017 | door Edwin Bos

Joop Zoetemelk

De inlandse Taipa leeft in de woestijn van Australië. U zult hem niet zo vaak tegenkomen. Dat is maar goed ook, want dit is de giftigste landslang die er bestaat. Een beet van deze slang bevat voldoende gif om 100 volwassenen te doden. Of 250.000 muizen. Persoonlijk vind ik dat laatste lichtelijk overdreven, want wat moet een slang met zoveel dode muizen. Je zou er een maagverzakking van krijgen.

27-10-2017 | door Léon Tinke

KNMP over regeerakkoord: ambities op het geneesmiddelendossier

“De KNMP ondersteunt het kabinet in haar ambitie om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.” Dat stelt Gerben Klein Nulent, KNMP-voorzitter, als reactie op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. “Vooral wat betreft dure geneesmiddelen ligt hier een uitdaging. Graag zien wij dat het kabinet meer investeert in farmaceutische begeleiding en goed geneesmiddelengebruik.” De KNMP gaat hierover met de nieuwe minister van VWS in gesprek.

27-10-2017 | door KNMP

Reprise publiekscampagne ‘Wijs met medicijnen’

De KNMP-campagne ‘Wijs met medicijnen’, over veilig medicatiegebruik door ouderen, gaat in reprise. Het gelijknamige boekje is geheel herzien. Seniorenorganisatie KBO-PCOB en de KNMP organiseren op 1 november de aftrap in Drenthe met apotheker René Kuipers.

27-10-2017 | door KNMP

KNMP bouwt mee aan Holocaustmonument

Het Auschwitz Comité werkt aan een Holocaustmonument dat in 2018 aan de Weesperstraat in Amsterdam wordt onthuld. Op het monument staan ook de namen van omgekomen Joodse apothekers, onder wie Ephraim Izaäk Levie Rosenbaum.

27-10-2017 | door Marga Beesemer en Jan Trooster
Back to top