Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Rechter: abortuspil bij huisarts strafbaar

PW43 - 20-10-2017
Het voorschrijven van een abortuspil door huisartsen voor een medicamenteuze overtijdbehandeling (OTB) is strafbaar. Met deze uitspraak heeft de rechter de stelling verworpen van een groep huisartsen, seksuologen en een abortusarts die vinden dat huisartsen de abortuspil wel mogen voorschrijven.
Rechter: abortuspil bij huisarts strafbaar

Samen met onder meer de stichting Women on Waves hadden de artsen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gedagvaard. Vorige maand deed de rechtbank in Den Haag uitspraak in deze zaak.

VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) stellen dat het voorschrijven van een abortuspil door huisartsen strafbaar is op grond van artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht. De artsen zeggen dat deze eis onrechtmatig is.

Volgens artikel 296 is iemand strafbaar die een vrouw een behandeling geeft, terwijl hij weet dat de zwangerschap daardoor kan worden afgebroken. De enige uitzondering hierop, volgens VWS en de Inspectie, is een arts die deze behandeling verricht in een ziekenhuis of kliniek, met een vergunning op grond van de Wet afbreking zwangerschap (Waz).

De eisers stellen echter dat een OTB niet valt onder deze wet, omdat die behandeling wordt toegepast bij het uitblijven van de menstruatie vanaf 28 tot 44 dagen na de eerste dag van de laatste menstruatie van een vrouw. Pas achteraf kan met zekerheid worden vastgesteld of een vrouw zwanger is, aldus de artsen.

Wetswijziging

Volgens de rechter heeft de wetgever geen aandacht besteed aan de vraag of een medicamenteuze OTB buiten een ziekenhuis of kliniek met een Waz-vergunning strafbaar is, omdat die destijds werden uitgevoerd in een ziekenhuis of kliniek met een zuigcurettage. Daarom moet worden aangenomen dat het wel de bedoeling is geweest van de wetgever het voorschrijven van een abortuspil door een huisarts strafbaar te stellen, aldus de rechter.

VWS-minister Edith Schippers heeft in februari een wijziging ingediend van de Wet afbreking zwangerschap, om zodoende de medicamenteuze zwangerschapsafbreking bij de huisarts mogelijk te maken. Het voorstel ligt bij de Tweede Kamer, maar de status daarvan is onzeker.

Document acties

Back to top