Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Acetosal nog beter met rivaroxaban

PW43 - 27-10-2017
Toevoeging van rivaroxaban aan acetylsalicylzuur als secundaire preventie reduceert cardiovasculaire sterfte met nog eens 24%. Bij de eerste formele interimanalyse werd de COMPASS-studie stopgezet omdat de combinatietherapie superieur bleek, na een gemiddelde behandelduur van 23 maanden.
Acetosal nog beter met rivaroxaban

In het COMPASS-onderzoek, dat liep in 602 centra in 33 landen, vergeleken Eikelboom et al. drie groepen patiënten met stabiele atherosclerose: 9152 kregen acetylsalicylzuur 100 mg 1dd + rivaroxaban 2,5 mg 2dd (groep AR); 9126 kregen acetylsalicylzuur 100 mg 1dd + rivaroxaban- placebo (controlegroep A); 9117 kregen rivaroxaban 5 mg 2dd + acetylsalicylzuur-placebo (groep R).

De primaire uitkomst – een combinatie van cardiovasculaire dood, hartinfarct of beroerte – deed zich voor bij 379 patiënten in groep AR (4,1%) tegen 496 in groep A (5,4%; hazard ratio [HR] 0,76; 95%-betrouwbaarheidsinterval [95%-BI] 0,66-0,86). In groep AR werden 288 ernstige bloedingen waargenomen (3,1%) tegen 170 in groep A (1,9%; HR 1,70; 95%-BI 1,40-2,05). In groep R waren de corresponderende aantallen 448 ischemische uitkomsten (4,9%; HR in vergelijking met groep A 0,90; 95%-BI 0,79-1,03) en 255 bloedingen (2,8%; HR 1,51; 95%-BI 1,25-1,84). In groep AR overleden in totaal (ongeacht oorzaak) 313 patiënten (3,4%), in groep A 378 (4,1%; HR 0,82; 95%-BI 0,71-0,96) en in groep R 366 (4,0%; HR in vergelijking met groep A 0,97; 95%-BI 0,84-1,12).

Er is een netto klinisch voordeel berekend uit de uitkomsten cardiovasculaire dood, beroerte, hartinfarct, fatale bloeding of bloeding in een kritisch orgaan. Dit netto voordeel werd vastgesteld bij 431 patiënten van groep AR (4,7%) en 534 patiënten van groep A (5,9%; HR 0,80; 95%-BI 0,70-0,91). Ernstige bijwerkingen deden zich voor bij 7,9% van groep AR, 7,3% van de groep A en 7,7% van de groep R.

Een parallelonderzoek bij dezelfde patiënten waarin het effect van pantoprazol wordt vergeleken met placebo, duurt nog voort. [NEJM. 2017;377(14):1319-1330.]

Document acties

Back to top