Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Behoud nierfunctie bij tolvaptan

PW43 - 25-10-2017
Dat tolvaptan de nierfunctie op peil houdt bij acuut gedecompenseerd hartfalen, komt wellicht doordat tolvaptan het intravasculaire volume ongemoeid laat.
Behoud nierfunctie bij tolvaptan

Nomoto et al. komen tot deze veronderstelling door bij 29 Japanse patiënten de verhouding van intracellulair en extracellulair water (I/EW) te bepalen met bio-elektrische impedantie-analyse. Bij de 14 patiënten die standaard-diuretica slikten, namen I/EW, blood urea nitrogen en serumcreatininespiegel significant toe; dit was niet het geval bij de 15 patiënten die bovendien tolvaptan gebruikten. [Int Heart J. 2017;58(4):593-600.]

Document acties

gearchiveerd onder: Nierfunctie, Tolvaptan
Back to top