Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie
PW40/41

PW40/41

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Nier-chip

Organen van mensen lijken op die van varkens. Het leek wetenschappers in Californië daarom geen gek idee om menselijke organen te gaan kweken in varkens. Nieren, om precies te zijn. Het onderzoek is niet onomstreden, maar gezien het nijpende tekort aan donornieren wel begrijpelijk.

06-10-2017 | door Frans van den Houdt

Overheid verspreidt preventief jodium

Om Nederland goed voor te bereiden op een kernongeval distribueert de overheid in oktober jodiumtabletten. Bepaalde groepen mensen die in een straal tot 100 km rond een kernreactor wonen ontvangen de tabletten. Apotheken en drogisten mogen vanaf volgende week de tabletten ook verkopen.

03-10-2017 | door Edwin Bos

Medische noodzaak

In het rijtje bijzondere noodzaak kom je wel eens wat vreemde dingen tegen.

06-10-2017 | door Jaap Dik, apotheker

Uitvoering helft klinische onderzoeken onvoldoende

Doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelonderzoek in Nederland moeten verbeteren; minder dan de helft (45%) van de beoordeelde studies is goed uitgevoerd en gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Dat concludeert Sander van den Bogert in zijn promotieonderzoek.

29-09-2017 | door PW

Niertransplantatie beter dan dialyse

Bij kinderen met chronische nierziekte (CKD) is preventieve niertransplantatie beter dan dialyse in het vertragen van cardiovasculaire schade. Dit zijn de uitkomsten van de 4C-studie (Cardiovascular Comorbidity in Children with CKD) bij 166 kinderen, van wie 76 een nieuwe nier kregen en 90 startten met dialyse.

29-09-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 40-41

Welke uitspraak over antibiotica is juist?

04-10-2017 | door Sanne van der Heijden, Leidse Master Farmacie

CBG: meer aandacht voor gebruiksgemak

Gebruiksvriendelijkheid moet een meer systematische plek krijgen in de beoordeling van geneesmiddelen.

06-10-2017 | door PW

Voorwaardelijk vergoeding voor HIPEC bij maagkanker

Hypertherme intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) bij maagkankerpatiënten wordt vanaf 1 oktober voorwaardelijk vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.

26-09-2017 | door PW

Vier uitbreidingen indicaties, september 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over vier uitbreidingen van indicaties.

19-09-2017 | door PW

Vaccinatie tegen meer meningokokken

Alle baby’s van 14 maanden krijgen in de loop van 2018 een vaccinatie tegen meningokokken typen A, C, W en Y. Ook jongeren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs krijgen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken.

26-09-2017 | door PW

Nierfunctie en andere labwaarden in de apotheek

Nederlandse apothekers verstrekten in 2016 aan bijna driehonderdduizend 70-plussers het orale antidiabeticum metformine. Het is daarmee het meest in deze leeftijdsgroep gebruikte middel waarvan bij een verminderde nierfunctie de dosis moet worden aangepast. Nierfunctiewaarden moeten met apotheken worden gedeeld. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

06-10-2017 | door SFK

Doseringsadviezen bij dialyse vergroten medicatieveiligheid

De doseringsadviezen die de KNMP ontwikkelt voor dialysepatiënten zijn beschikbaar via de G-Standaard. Daarmee kunnen apothekers de medicatieveiligheid voor dialysepatiënten vergroten, iets waaraan zij in de praktijk grote behoefte hebben.

06-10-2017 | door Marc de Leeuw

Biologische kunstnier filtert extra afvalstoffen bij dialyse

Roos Masereeuw werkt aan de ontwikkeling van een biologische kunstnier, die extra afvalstoffen filtert bij dialyse en daarmee zorgt voor een hogere levensverwachting van nierpatiënten. “Het onderzoek speelt zich nu nog af in het laboratorium, maar we bereiden alvast de preklinische fase voor.”

06-10-2017 | door Maarke Roelofs

Behoefte aan adjuvante therapie voor niercelkanker

Goede adjuvante therapie ontbreekt voor patiënten die na verwijdering van de primaire tumor in de nier een hoge kans hebben op een recidief. Eerdere studies met sunitinib en pazopanib lieten geen verbetering zien op totale overleving. Hoop is nu gevestigd op immuuntherapie. Daarmee – en met cabozantinib – is de prognose voor patiënten met metastasen toegenomen.

06-10-2017 | door Cindy Reinders

‘Goed om nierpatiënt zelf te horen spreken’

Hoe beleven nierpatiënten hun ziekte? Onder meer die vraag staat centraal op het KNMP Najaarscongres Vizier op de nier, vertelt de voorzitter van de programmacommissie, ziekenhuisapotheker Patricia van den Bemt. “Het is goed te beseffen wat het betekent om nierpatiënt te zijn, want probeer maar eens van die vreselijke fosfaat- of kaliumbinders te slikken, dan begrijp je waarom nierdialysepatiënten niet altijd therapietrouw zijn.”

06-10-2017 | door KNMP

‘Chronische nierschade als gevolg van leefstijl’

“De redenen om te starten met dialyse zijn de afgelopen jaren veranderd. Waar het voorheen voornamelijk werd ingezet om patiënten met een primaire nierziekte te behandelen, betreft het nu met name patiënten met chronische nierschade ten gevolge van athero-sclerose en diabetes. Naast de steeds verder toenemende leeftijd van de bevolking speelt verandering in leefstijl een belangrijke rol bij het ontstaan van chronische nierschade”, zegt prof. dr. Ron Gansevoort van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

06-10-2017 | door KNMP

Vizier op de nier

Programma 12 oktober Beatrix Theater Utrecht

06-10-2017 | door KNMP

Getransplanteerde nier is een kostbaar bezit

De patiënt die nefroloog Teun van Gelder meeneemt, heeft al drie getransplanteerde nieren verloren omdat zijn nierziekte terugkeerde. De vierde nier, van zijn partner, doet het uitstekend en is een zeer kostbaar bezit voor hem. De immunosuppressiva neemt hij dan ook trouw in. Maar dat lukt niet iedereen, vertelt de hoogleraar klinische farmacologie van het Erasmus MC. “Waardoor de kans op afstoting toeneemt; dat hebben we inmiddels aangetoond. Interventies zijn nodig om de therapie-trouw te verbeteren.”

06-10-2017 | door KNMP

‘Relaties met voorschrijvers bepalen succes’

Medicatiebewaking bij een verminderde nierfunctie is in de regio Zwolle al tien jaar staande praktijk. Artsen vragen de nierfunctiewaarden aan, die de apothekers vervolgens direct ontvangen van het laboratorium. Ook vragen huisartsen regelmatig advies aan apothekers over het aanpassen van medicatie voor een patiënt met een verminderde nierfunctie.

06-10-2017 | door KNMP

Bloed prikken in apotheek: geen doel maar alternatief

Zorgverleners zijn het erover eens dat de apotheker, zoals beschreven in de wet, moet kunnen beschikken over nierfunctiewaarden. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo. Voorstanders vinden dat de apotheker zo nodig zelf nierfunctiewaarden moet kunnen bepalen. Tegenstanders wijzen op de onrust die bij patiënten kan ontstaan.

06-10-2017 | door Edwin Bos

Met nierfunctietest biedt apotheek een vangnet

Apothekers kunnen in ruim 80% van de gevallen de nierfunctie van de patiënt achterhalen. Dat komt naar voren uit een project in 351 Service Apotheken, waarbij ruim 88.000 medisch-farmaceutische beslisregels (MFB’s) werden afgehandeld. Voor bijna tweeduizend patiënten werd het serumcreatinine bepaald met een point of care-test.

06-10-2017 | door Mette Heringa, Annemieke Floor-Schreudering, Peter de Smet en Marcel Bouvy

Lage dosis epoëtine werkt even goed

Bij anemische hemodialysepatiënten die worden behandeld met erytropoëtische groeifactoren, werkt een vaste lage aanvangsdosis even goed als een hoge dosis. Sterfterisico en bijwerkingen nemen echter niet af.

05-10-2017 | door Arjan Polderman

Nierfalen: carfilzomib

Bij nierfalen is dosisverlaging van carfilzomib onnodig.

04-10-2017 | door PW

Effect sunitinib als verwacht

Bij eerstelijnstherapie van gemetastaseerde niercelkanker is sunitinib in de praktijk even werkzaam als in klinische studies.

03-10-2017 | door PW

Risicofactoren voor bias

Kleine groepen, vroege publicatie, veel citaties en startende onderzoekers zijn geassocieerd met overschatting van effecten van interventies.

05-10-2017 | door PW

69 meldingen van nefrotisch syndroom bij medicijngebruik

Ook medicijnen kunnen de oorzaak zijn van nefrotisch syndroom, een glomerulaire nieraandoening die een ernstig beloop kan hebben. Zodra het oorzakelijk geneesmiddel wordt gestopt, treedt vaak spontaan herstel op. Lareb ontving in totaal 69 meldingen van nefrotisch syndroom in relatie tot het gebruik van verschillende geneesmiddelen.

06-10-2017 | door Annemarie H.G. Muller-Hansma

Continue medicatiemonitoring

Ziekenhuisapotheker Pieter Helmons houdt van innovatie.

06-10-2017 | door Maarke Roelofs

Vereniging tegen de Kwakzalverij trekt nominatie van de KNMP in

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft de nominatie van de KNMP voor de zogeheten Meester Kackadorisprijs 2017 ingetrokken. Dit besluit volgt op een brief van voorzitter Gerben Klein Nulent, die vaststelt dat de kandidatuur op onterechte gronden is toegekend.

06-10-2017 | door KNMP

Thema's DLB's: 'Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt'

De districtsledenbijeenkomsten (DLB's) hebben dit najaar het thema: Toekomstbestendige relatie met mijn patiënt. De bijeenkomsten voor alle leden van de KNMP vinden verspreid over het land plaats van 14 tot en met 30 november.

06-10-2017 | door KNMP

Indianenverhalen

In mijn jonge jeugdjaren was er geen haar op mijn hoofd die eraan twijfelde. Geen flauw klappertjespistool voor mij. Voor mij alleen the real thing. Ik was Winnetou en mijn broer Witte Veder.

06-10-2017 | door Léon Tinke

Correctie Standaarden voor Zelfzorg 2017

In de nieuwste druk van het boek Standaarden voor Zelfzorg staat een fout in een stroomschema. Het gaat om ‘Schema 1: De combinatiepil’ in de Zelfzorgstandaard Noodanticonceptie op pagina 204.

06-10-2017 | door KNMP

Bereidende apotheek biedt oplossingen en alternatieven

Het aanbod van bereidende apotheken is in de loop der jaren afgenomen. Door actuele ontwikkelingen neemt de vraag echter toe. Een bereidende apotheek kan mogelijk oplossingen en alternatieven bieden voor geneesmiddelentekorten, dure en ‘gekaapte’ geneesmiddelen en medicatie op maat. En het 3D printen en de Bionexpresso zijn in ontwikkeling.

06-10-2017 | door Dennis Mulkens

Zakelijke contributie opnieuw omlaag

Het LOA-bestuur presenteert tijdens haar komende ledenvergadering de nieuwe zakelijke contributie. Dat is goed nieuws voor de leden: de contributie gaat omlaag. LOA-bestuurslid Kristian van Zijtveld: “Wat ons betreft ligt er een mooi voorstel op tafel.”

06-10-2017 | door KNMP
Back to top