Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Effect sunitinib als verwacht

PW40/41 - 03-10-2017
Bij eerstelijnstherapie van gemetastaseerde niercelkanker is sunitinib in de praktijk even werkzaam als in klinische studies.
Effect sunitinib als verwacht

In een cohortstudie gaven Noize et al. aan 302 patiënten een startdosis van 50 mg/d sunitinib (252 patiënten) of lager; bij 65% was dosisreductie nodig. De totale overleving was na 24 maanden 49,5% (95%-BI 43,7-55,0; mediaan 23,6) en de progressievrije overleving 16,4% (95%-BI 12,5-20,9; mediaan 8,4). 73% stopte voortijdig wegens ziekteprogressie (61%), overlijden (31%) of bijwerkingen (7%). [Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2017 Jun 1; online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Sunitinib, Kanker, nier
Back to top