Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Lage dosis epoëtine werkt even goed

PW40/41 - 05-10-2017
Bij anemische hemodialysepatiënten die worden behandeld met erytropoëtische groeifactoren, werkt een vaste lage aanvangsdosis even goed als een hoge dosis. Sterfterisico en bijwerkingen nemen echter niet af.
Lage dosis epoëtine werkt even goed

Voor een gerandomiseerd open-label-onderzoek includeerden Saglimbene et al. 656 volwassen patiënten, die gedurende 12 maanden wekelijks 18.000 of 4000 IE epoëtine alfa/beta kregen (of de equivalente dosering van 90 of 20 mg darbepoëtine alfa). Bij hemoglobinewaarden buiten het bereik 9,5-12,5 g/dl werd de dosering aangepast. Op intention to treat-basis telde de hogedosisgroep 332 patiënten, de lagedosisgroep 324.

Aanvankelijk stegen de hemoglobinewaarden bij hoge doses en daalden ze bij lage; het verschil was maximaal na 2-3 maanden. Door de dosisaanpassingen was na 12 maanden de gemiddelde hemoglobinewaarde 11,2 ± 0,8 g/dl in de hogedosisgroep en 11,2 ± 0,7 g/dl in de lagedosisgroep (P = 0,73). De doseringen waren toen 10.337 (95%-BI 9432-11.242) respectievelijk 8770 (95%-BI 7863-9676) IE/week. In beide groepen was de mediane tijd tussen start en hemoglobinestabilisatie 34 dagen.

Het verschil in verandering (hoge dosering min lage dosering) was voor ferritine 3,9 mg/ml stijging (95%-BI –85,0-92,8), voor transferrine 9,2 mg/dl stijging/daling (95%-BI –6,3-24,8), voor transferrineverzadiging 3,7% stijging/daling (95%-BI –5,0-12,3), voor albumine –0,03 g/dl stabiel (95%-BI –0,2-0,1) en voor C-reactief proteïne –0,6 mg/l stijging (95%-BI –3,3-2,1). Hieronder is geen enkel significant effect.

De gecombineerde uitkomst van sterfte en cardiovasculair accident kwam bij hoge dosering 60 keer voor en bij lage dosering 54 keer (hazard ratio [HR] 0,95; 95%-BI 0,66-1,37). De enige veiligheidsparameter die significant verschilde was erytrocytentransfusie: 15 versus 30 personen (HR 2,44; 95%-BI 1,23-4,76).

De kwaliteit van leven leverde alleen voor fysieke conditie en emotionele beperkingen significante verschillen op, ten gunste van lage dosering. [PLoS One. 2017;12(3):e0172735.]

Document acties

Back to top