Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Niertransplantatie beter dan dialyse

PW40/41 - 29-09-2017
Bij kinderen met chronische nierziekte (CKD) is preventieve niertransplantatie beter dan dialyse in het vertragen van cardiovasculaire schade. Dit zijn de uitkomsten van de 4C-studie (Cardiovascular Comorbidity in Children with CKD) bij 166 kinderen, van wie 76 een nieuwe nier kregen en 90 startten met dialyse.
Niertransplantatie beter dan dialyse

In de multicentrische 4C-studie onder 704 kinderen van 6-17 jaar met CKD stadia 3-5, was bij 42% de intima-media-dikte van de halsslagader toegenomen, 26% hadden onbeheerste hypertensie, 20% linkerventrikelhypertrofie en 20% een verhoogde polsgolfsnelheid. Bij ernstiger nierziekte was ook de cardiovasculaire morbiditeit erger. Bovendien waren er aanwijzingen voor subklinische verslechtering van de systolische functie, wat zou kunnen wijzen op vroege stadia van hartfibrose.

De 4C-onderzoekers vonden ook dat metabole acidose en serumspiegels van de oplosbare urokinasereceptor suPAR indicatoren zijn voor progressie naar eindstadium-nierziekte.

Document acties

Back to top