Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 40-41

PW40/41 - 04-10-2017 | door Sanne van der Heijden, Leidse Master Farmacie

Voor welk antibioticum is de optimale werking afhankelijk van de tijd dat de spiegel boven de minimaal inhiberende concentratie van een bepaald micro-organisme is?

  1. a. Amoxicilline
  2. b. Azitromycine
  3. c. Doxycycline
  4. d. Gentamicine

Toelichting

Het juiste antwoord is: a. Amoxicilline

De minimaal inhiberende concentratie (MIC) is de minimale bloedspiegel die nodig is om het micro-organisme in groei te remmen. Voor penicillines geldt dat de werkzaamheid samenhangt met de tijd dat de spiegel boven de MIC is, een dosisverhoging leidt doorgaans niet tot een sterker antimicrobieel effect. Om een optimale spiegel te houden boven de MIC is een continu infuus of een frequente dagdosering nodig, zoals bij amoxicilline het geval is.

Voor een andere groep antibiotica geldt dat de werkzaamheid niet afhankelijk is van de tijd boven de MIC, maar van de hoogte van de Cmax, de piekconcentratie. Dit geldt voor aminoglycosiden, zoals gentamicine. Een antibioticum uit deze groep kan met grotere intervallen worden gedoseerd mede omdat er een groot post-antibiotisch effect is.

Voor een derde groep is de werkzaamheid niet afhankelijk van een specifiek doseerschema, maar van de cumulatieve dosering. Dit geldt voor macroliden (azitromycine) en tetracyclines (doxycycline).

Bron: Goodman & Gilman’s Manual of pharma-cology and therapeutics (2014)

Document acties

Back to top