Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Uitvoering helft klinische onderzoeken onvoldoende

PW40/41 - 29-09-2017
Doelmatigheid en transparantie van klinisch geneesmiddelonderzoek in Nederland moeten verbeteren; minder dan de helft (45%) van de beoordeelde studies is goed uitgevoerd en gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Dat concludeert Sander van den Bogert in zijn promotieonderzoek.
Uitvoering helft klinische onderzoeken onvoldoende

Elk jaar beoordelen de geaccrediteerde medisch-ethische toetsingscommissies (METC's) in Nederland circa zeshonderd klinische geneesmiddelenstudies. Van den Bogert, die op 4 oktober promoveerde aan de Universiteit Utrecht, ging na wat er van deze studies terechtkomt na de beoordeling door de METC.

Van den Bogert vond dat van alle in 2007 door de METC beoordeelde geneesmiddelenstudies 45% op een goede manier is uitgevoerd en gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur. Dit impliceert dat de investeringen in meer dan de helft van alle klinische onderzoeken (deels) zijn verspild. Ook betekent dit dat de ethische norm, dat alle studies met proefpersonen moeten worden gepubliceerd, vaak niet wordt nagekomen.

Daarnaast is het volgens Van den Bogert waarschijnlijk dat veel studies niet worden gepubliceerd omdat de resultaten onvoordelig zijn voor de onderzoekers of sponsor. De kans op bias in de wetenschappelijke literatuur is daarom groot.

Toezicht

Volgens Van den Bogert zijn verdere maatregelen nodig om de transparantie van klinisch geneesmiddelenonderzoek te verbeteren. Regulerende instanties als de METC's zouden actiever moeten gaan toezien op het tijdig publiek maken van studieresultaten en -protocollen. Ook stelt hij dat de beloningsstructuur binnen academische en commerciële onderzoeksinstellingen aangepast moet worden, zodat niet alleen de studies met een hoge impact of significante positieve resultaten worden beloond

Document acties

Back to top