Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW31/32

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Assistentenniveau

De bevindingen van een ziekenhuisapotheker van het Diakonessenhuis in Utrecht zijn opzienbarend en schokkend tegelijk. Enkele jaren geleden toetste de apotheker haar hele team van 34 assistenten met vijftien uitgebreide, open vragen over receptverwerking. De scores liepen uiteen van 2,8 tot 8,8.

04-08-2017 | door Frans van den Houdt

Regie

In versneld tempo komen er patiënt-portalen, herhaalapps en andere medisch-farmaceutische apps op ons af.

04-08-2017 | door Jaap Dik, apotheker

‘Belangrijk dat zwangeren meedoen aan onderzoek’

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen op ethisch verantwoorde wijze geïncludeerd worden in medisch-wetenschappelijk onderzoek. Door hen stelselmatig uit te sluiten van deelname kan niet bewezen worden dat medicijnen die zwangeren nodig hebben veilig en werkzaam zijn. Niet deelnemen leidt tot risico’s voor zowel de zwangere vrouw als de foetus. Dat betoogt Indira van der Zande, verbonden aan het UMCU.

02-08-2017 | door Frans van den Houdt

Herexamen 2017 PW 31

Welke uitspraak over bijwerkingen is juist?

03-08-2017 | door Bijwerkingencentrum Lareb

Orale film zeer geschikt voor bereiding op maat

De ‘orodispersible film’ (ODF) kan in de apotheek op maat worden bereid met laag gedoseerde geneesmiddelen zoals enalaprilmaleaat, prednisolondinatriumfosfaat en diazepam. Deze toedieningsvorm is uitermate geschikt voor patiëntgroepen zoals kinderen en ouderen, voor wie op de markt verkrijgbare geneesmiddelen niet altijd bruikbaar zijn.

02-08-2017 | door Frans van den Houdt

Amper behandelopties bij alopecia

Er zijn amper (medicamenteuze) behandelopties bij de verschillende vormen van alopecia.

17-07-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Onderzoek naar afbouw antipsychotica

Antipsychotica worden vaak langdurig off-label voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking zonder bewijs dat dit effectief is, terwijl wel bijwerkingen optreden. Maar afbouwen lukt vaak niet. De vakgroep Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC gaat nu onderzoeken waarom dit zo moeilijk is en hoe antipsychotica bij deze groep wel afgebouwd kunnen worden.

24-07-2017 | door F.J.M van den Houdt (461233)

Virusreactivatie bij ibrutinib

Bij patiënten die ibrutinib (Imbruvica) gebruiken na een eerdere infectie met het hepatitis B-virus (HBV), kan het virus weer actief worden.

25-07-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Uitgebreidere vergoeding Tivicay

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) meent dat dolutegravir (Tivicay) ook kan worden vergoed voor kinderen vanaf 6 jaar en dat onderdeel 96 van bijlage 2 in de Regeling zorgverzekering kan vervallen.

13-07-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Negen uitbreidingen indicaties, juni 2017

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) adviseert positief over negen uitbreidingen van indicaties.

12-07-2017 | door a.k.s.polderman@pw.nl

Voor het eerst minder antidepressivagebruikers

Apothekers verstrekten in 2016 voor het eerst aan minder mensen een antidepressivum. Hiermee is mogelijk een einde gekomen aan de jarenlange groei van het aantal antidepressivagebruikers, dat zo’n 1,1, miljoen bedraagt. Er zijn opvallend minder gebruikers rond de 65 jaar. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

04-08-2017 | door SFK

Niveau assistenten verbeterd met toets- en scholingstraject

Een eerste toets die ziekenhuisapotheker Elke Brouwers afnam onder alle apothekersassistenten, liet zien dat hun kennis die nodig is bij de recept-verwerking erg uiteenliep. Extra scholingen en casuïstiekbesprekingen krikten het teamgemiddelde op van 6,4 in 2014 naar 7,5 in 2016.

04-08-2017 | door Cindy Reinders

Goede afspraken zijn basis voor veilig wijzigen in medicatierol

Tussentijds wijzigen in een medicatierol is risicovol en inefficiënt, daarom is pro-actief vermijden altijd beter. Apothekers kunnen hiervoor draagvlak creëren door afspraken te maken met artsen en zorginstellingen. Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen ontwikkelde een model om het aantal tussentijdse wijzigingen te minimaliseren.

04-08-2017 | door Yvonne Dijstelbloem, Annemieke Horikx en Karen van Reenen

Waarschuwing voor drie keer uitgifte met verkeerde sterkte

Een apothekersassistent verstrekte drie keer achter elkaar de verkeerde dosering van een geneesmiddel. De kwaliteitssystemen in de apotheek waren goed op orde, maar de controle van de apotheker was onvoldoende. Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven geeft de apotheker een waarschuwing.

04-08-2017 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Snel ibuprofen werkt beter

Snelwerkende ibuprofenformuleringen geven meer COX-2-remming. Shin et al. vergeleken 200 mg ibuprofen als gewone capsule (Brufen), ibuprofen arginine (Carol-F) en gesolubiliseerd ibuprofen (Advil Liqui-Gels) bij 33 mannelijke Zuid-Koreaanse vrijwilligers.

04-08-2017 | door PW

Ibuprofen verantwoord gebruikt

De meeste Amerikanen leven de gebruiksvoorschriften voor ibuprofen tabletten na. Meeves et al. legden aan 685 kopers productinformatie voor over een nieuwe zelfzorgformulering ibuprofen 400 mg en gingen na of ze zich aan de gebruiksvoorschriften hielden.

03-08-2017 | door PW

Langdurige interactie ibuprofen-acetosal

Zelfs wanneer acetylsalicylzuur (ASA) 12 uur na ibuprofen (IBU) wordt ingenomen, is verminderde trombocytenaggregatieremming nog merkbaar. Daarom is het advies dat wel gegeven wordt, om IBU pas twee uur na ASA in te nemen, onvoldoende bij meermaal daags gebruik van IBU.

03-08-2017 | door Alexander Polderman

Clopidogrel verdient voorkeur bij behandeling CVA/TIA

De behandelingen met acetylsalicylzuur plus dipyridamol (ASA+DP) en met clopidogrel blijken even effectief bij het voorkómen van een tweede cerebrovasculair accident of transient ischemic attack. Wel bestaat bij ASA+DP een groter risico op intracraniële bloedingen en hoofdpijn en maag-darmklachten als bijwerkingen. Clopidogrel verdient daarom de voorkeur, concluderen masterstudenten farmacie op basis van literatuuronderzoek.

04-08-2017 | door Mostafa Soleyman, Samir el Quakili en Cihan Kenger

Zelfredzaamheid op Texel

Zonnebrand is een veelvoorkomende kwaal op toeristeneiland Texel.

04-08-2017 | door Maarke Roelofs

Apothekers kunnen reactie geven op toekomstige tabaksbeleid

Apothekers kunnen via twee internetconsultaties reageren op het toekomstige tabaksbeleid. De consultaties bevatten vragen over de nieuwe regelgeving om de verleidingen van tabaksproducten en de aanverwante producten verder terug te dringen. Meedoen kan tot 3 september.

04-08-2017 | door KNMP

RiFaS geeft meerdere bereidingsadviezen

Sinds kort geeft het RiFaS (Risico instrument Farmaceutische Stoffen) meerdere bereidingsadviezen. Eerder toonde de applicatie alleen de veiligste optie, wat in de praktijk niet altijd praktisch bleek.

04-08-2017 | door KNMP

Verkeerd

Vorig jaar telde Nederland 629 verkeersdoden. Twintig jaar geleden waren dat er dubbel zo veel. Ik denk weleens: je zou willen dat er zoveel tijd en geld wordt geïnvesteerd in het terugdringen van doden door verkeerd medicijngebruik.

04-08-2017 | door Léon Tinke

HARM-wrestling in de praktijk

Ondanks dat apothekers de HARM-wrestlingaanbevelingen uit 2009 in grote mate opvolgden, verminderden de geneesmiddelgerelateerde ziekenhuisopnamen niet, blijkt uit het rapport Vervolg-onderzoek Medicatieveiligheid (VM-rapport). Welke stappen zijn gezet in de apotheekpraktijk om aan de aanbevelingen te voldoen? En op welke gebieden is een inhaalslag te maken? Dit werd besproken tijdens de districtledenbijeenkomsten van mei en juni 2017.

04-08-2017 | door Mart Vogel en Martina Teichert

Oproep PW leidt tot tientallen ontdekte simpliciaverzamelingen

Eeuwenlang gebruikten Nederlandse apothekers simpliciaverzamelingen, collecties grondstoffen voor geneesmiddelen uit het planten-, dieren- of delfstoffenrijk, bij de voorbereiding op examens of het afnemen daarvan. Op 17 juni verscheen een uitgebreide studie naar dergelijke verzamelingen: Van gildekast tot schoenendoos. In gesprek met auteurs Raymond van der Ham en Annette Bierman.

04-08-2017 | door Mart Vogel
Back to top