Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2017 PW 31

PW31/32 - 03-08-2017 | door Bijwerkingencentrum Lareb

In een case-controle-studie is de associatie tussen het gebruik van oestrogenen en baarmoederkanker als mogelijke bijwerking onderzocht. Bij zeven van de drieëntwintig patiënten waren oestrogenen voorgeschreven voor de behandeling van vaginale bloedingen, voordat de diagnose kanker was gesteld. Hoe noemen we dit verschijnsel, waarbij symptomen van de onderliggende aandoening worden toegeschreven aan een bijwerking van de behandeling?

  1. Channeling
  2. Misclassification
  3. Protopathic bias
  4. Weber effect

Toelichting

Het juiste antwoord is: protopathic bias

Protopathic bias is vertekening door een onwillekeurig blootstellingspatroon van een geneesmiddel die optreedt aan het begin van een ziekte die nog niet officieel is gediagnosticeerd.

Channeling is het fenomeen dat nieuwe geneesmiddelen vooral worden voorgeschreven aan patiënten die niet reageren op bestaande middelen, of last hebben van bijwerkingen. Het Weber effect houdt in dat alleen al het feit dat een geneesmiddel nieuw in de markt is, zorgt dat er meer bijwerkingen worden gemeld en dat in de loop van de tijd de frequentie van gemelde bijwerkingen daalt. Bij misclassificatie in onderzoek is er verschil in de nauwkeurigheid waarmee een diagnose of de expositie is vastgesteld bij patiënten en controlepersonen.

Document acties

gearchiveerd onder: Bias, Onderzoek, Farmaco-epidemiologie
Back to top