Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW13

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

MDR-tbc

Afgelopen week was het Wereld Stop Tuberculose Dag, een wat merkwaardige benaming voor een overigens belangrijke dag, want tbc is nog altijd de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. Bovendien blijft het aantal medicijnresistente patiënten stijgen.

31-03-2017 | door Frans van den Houdt

Minder proeven met dieren voor medicijn

Een deel van de dierproeven voor het testen van schadelijke effecten van medicijnen tijdens zwangerschap is in de toekomst niet meer nodig. Dit blijkt uit studies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het RIVM samen met onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen.

22-03-2017 | door Edwin Bos

Bijzonder

Er blijven patiënten die verbazing en soms wat ongeloof bij me achterlaten.

31-03-2017 | door Esther Kuipers, apotheker

Warmte: meer diabetes

Stijgt de gemiddelde buitentemperatuur, dan krijgen meer mensen diabetes door de verminderde activiteit van bruin vet. Dit concluderen onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) na analyse van gegevens van alle vijftig staten in de VS.

29-03-2017 | door PW

CBG: geen defect bij salmeterol met fluticason

Bij de generieken salmeterol met fluticason van de merken Vincion en Focus zijn geen aanwijzingen gevonden voor een productdefect. Dat concludeert het College ter Beoordeling van Geneesmiddel (CBG) op basis van eigen onderzoek.

24-03-2017 | door PW

Chiel Bos kwartiermaker overleg dure medicijnen

Chiel Bos is door minister Edith Schippers van Volksgezondheid aangesteld als kwartiermaker van het nieuwe Platform Inkoopkracht Dure Geneesmiddelen.

21-03-2017 | door PW

Herexamen 2017 PW 13

Welke uitspraak over pantoprazol is juist?

29-03-2017 | door Rike van Eekeren, apotheker

Aanpak afhankelijkheid benzodiazepinen

Benzodiazepineafhankelijkheid kan het beste worden behandeld door geleidelijke dosisvermindering in een periode van 4-6 weken. Bij doses boven 30 mg/dag is een langere afbouwperiode te overwegen.

27-03-2017 | door PW

PRAC wil schorsing van gadolinium

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) adviseert schorsing van de handelsvergunningen voor intraveneus gadobeenzuur, gadodiamide, gadopentetinezuur en gadoversetamide.

23-03-2017 | door PW

Ribociclib en atezolizumab in sluis

VWS-minister Edith Schippers zal ribociclib (tegen borstkanker) en atezolizumab (tegen blaaskanker) in de sluis plaatsen zodat deze middelen niet automatisch doorstromen naar het verzekerde pakket.

21-03-2017 | door PW

Onderzoek naar veiligheid selexipag

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) buigt zich opnieuw over de veiligheid van selexipag.

07-03-2017 | door PW

Oudere polyfarmaciepatiënt betaalt tol pakketadvies

Van de een miljoen Nederlanders die vitamines, mineralen of paracetamol slikken, maakt bijna 80% het eigen risico vol. Als deze middelen uit het pakket zouden gaan, verschuift € 47 miljoen aan kosten van de zorgverzekeraar naar de patiënt. Dit treft vooral de oudere polyfarmaciepatiënt. Dit meldt de SFK in het Pharmaceutisch Weekblad.

31-03-2017 | door SFK

Acute wijziging medicatierol is tijdrovend en risicovol

Apotheken voeren de helft van alle wijzigingen in de medicatierol acuut door, blijkt uit onderzoek in acht openbare apotheken. Voor het beperken van deze tijdrovende en risicovolle handeling moet de reden van de wijziging bekend zijn voor de apotheker. Duidelijke afspraken hierover tussen patiënten, voorschrijvers en apothekers zijn noodzakelijk.

31-03-2017 | door Bram J. Mertens, Henk-Frans Kwint, Rob J. van Marum en Marcel L. Bouvy

Pilot: zorgmedewerker wijzigt medicatie in rol met Sepastrip

Stopmutaties in een medicatierol zijn onhandig, risicovol en duur. Veel zorginstellingen ervaren praktische problemen omdat alleen een apotheker deze wijzigingen mag doorvoeren. Met de Sepastrip is in Den Haag een succesvolle pilot uitgevoerd waarbij zorgmedewerkers de stopmutaties zelf op locatie verwerkten.

31-03-2017 | door Sharon Bontenbal-Boor

Toedienlijsten medicatie: ruimte voor verbetering

Voor medewerkers in zorginstellingen is de toedienlijst van de apotheek de belangrijkste informatiebron in het medicatieproces. Uit audits van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) blijkt dat toedienlijsten soms onduidelijk, onvolledig of niet up-to-date zijn. Een overzicht van de belangrijkste verbeterpunten.

31-03-2017 | door Rob Essink, Els Dik en Anke Lambooij

Steuntje welkom bij beslisregels

In ziekenhuizen bestaat behoefte aan hulp bij de implementatie van medisch-farmaceutische beslisregels, blijkt uit een enquête onder ziekenhuisapothekers. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en de KNMP werken samen aan een visie op de plaats van beslisregels bij de medicatiebewaking.

31-03-2017 | door Jeroen Diepstraten, Karen van Reenen en Mirjam Rommers

TDM van antimicrobiële middelen kan proactief

Bepaalde antimicrobiële middelen waarmee patiënten in het ziekenhuis worden behandeld vereisen therapeutic drug monitoring (TDM). TDM wordt vanouds door de behandelend arts gecoördineerd en afgehandeld. Proactieve inbreng van de apotheker kan de efficiëntie van het TDM-proces vergroten en de dosisoptimalisatie versnellen.

31-03-2017 | door R.D. Moorlag, T. Visser, M. Duyvendak en K. Dekens

Te veel belangen bij richtlijnen

Richtlijncommissies hebben te veel belangenverstrengelingen. Jefferson en Pearson gingen dat na voor Amerikaanse richtlijnen voor cholesterolverlaging (2014) en behandeling van hepatitis C (2015).

30-03-2017 | door PW

Startdosis voriconazol

De maximale startdosis voriconazol zou 11 mg/kg/dag moeten zijn bij obese patiënten en 8 mg/kg/dag bij niet-obese patiënten.

29-03-2017 | door PW

Prednisolon werkzamer, doxycycline veiliger

Bij de behandeling van bulleus pemphigoïd, een zeldzame blaarziekte, is doxycycline minder effectief maar wel veiliger dan oraal prednisolon. Williams et al. [Lancet. 2017 Mar 6; online] concluderen dat de balans doorslaat in het voordeel van doxycycline.

30-03-2017 | door Arjan Polderman

AUC-schatting mycofenolaat

Vier bloedmonsters zijn optimaal om de 12-uurs-AUC van mycofenolzuur te schatten na inname van enteric- coated natriummycofenolaat (EC-NaMF).

31-03-2017 | door PW

Blind meewerken euthanasie kan botsen met kernwaarden

Dokter Venema meldt zich bij u met het verzoek middelen voor een euthanasie te verstrekken voor iemand die patiënt is bij een naburige apotheek. Deze apotheker wil echter niet meewerken aan euthanasie. U kent noch de arts, noch de patiënt. De arts wil geen nadere informatie geven, maar dringt wel aan. In januari (PW 3) legden we u dit dilemma voor. Wat zou u doen in zo’n situatie?

31-03-2017 | door Wilma Göttgens en Ad Hoevenaars

Zware kluis moet dief stoppen

Na tien inbraken, veel gesneuvelde ruiten en € 15.000 verlies door diefstal is de maat vol voor apotheker Harm Sanders uit Arnhem.

31-03-2017 | door Edwin Bos

SP stelt Kamervragen over prijsopdrijving

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft op 22 maart Kamervragen gesteld over de prijsopdrijving van de geneesmiddelen Camcolit, Slow K, Norgalax en Calcitonine. Dit na berichtgeving door de KNMP over de praktijken van Essential Pharmaceuticals.

31-03-2017 | door KNMP

Klapsigaar

Voor niets gaat de zon op. Gelukkig maar. Nu de lentezon regelmatig door het wolkendek prikt, ziet de wereld er een stuk fleuriger uit. Iets wat zich weerspiegelt in het gemoed van menigeen. Een onbelast genoegen. Al moeten we de fantasie van politici en belasting-ambtenaren natuurlijk nooit onderschatten.

31-03-2017 | door Léon Tinke

Over nut en noodzaak van de uitvraag kwaliteitsindicatoren

De jaarlijkse uitvraag van de kwaliteitsindicatoren is voor veel apothekers geen feestje. Toch heeft het invullen van de enquête betekenis, zo stellen de KNMP, de IGZ en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Onder meer deze partijen beslissen welke indicatoren jaarlijks worden uitgevraagd.

31-03-2017 | door Dennis Mulkens

Apothekers in NOS Journaal over opdrijven geneesmiddelprijzen

De verkiezingen genereerden dit kwartaal veel aandacht voor zorgmijden, het preferentiebeleid en de vergoeding van medicatiebeoordelingen. Het hoogtepunt was de uitzending van het NOS Journaal over het opdrijven van geneesmiddelprijzen door onethische verdienmodellen.

31-03-2017 | door KNMP
Back to top