Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Minder proeven met dieren voor medicijn

PW13 - 22-03-2017
Een deel van de dierproeven voor het testen van schadelijke effecten van medicijnen tijdens zwangerschap is in de toekomst niet meer nodig. Dit blijkt uit studies van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en het RIVM samen met onderzoeksinstituten en onderwijsinstellingen.
Minder proeven met dieren voor medicijn

Het testen op één diersoort in plaats van op twee is in veel gevallen voldoende om schadelijke effecten van geneesmiddelen tijdens zwangerschap uit te sluiten, concluderen de onderzoekers, die in twee databases gegevens verzamelden van honderden medicijnen en chemische stoffen.

Eén database was gericht op schadelijke effecten tijdens zwangerschap, de andere op kankerverwekkende effecten. Uit de gegevens over effecten tijdens zwangerschap blijkt dat ratten en konijnen in grote lijnen dezelfde voorspellende waarde hebben.

Verder kunnen proefdiervrije testen met gekweekte cellen al een eerste indruk geven van mogelijke schadelijkheid van geneesmiddelen.

Voor 70 tot 80% van de onderzochte medicijnen geldt dat het testen op één diersoort voldoende lijkt om schadelijke effecten in kaart te brengen. Naar schatting van het CBG kunnen op jaarbasis tot ongeveer 250.000 proefdieren wereldwijd gespaard worden.

Richtlijnen

De onderzoeksresultaten zijn aanleiding om de internationale richtlijn over toxiciteit tijdens de voorplanting aan te passen. Geneesmiddelenautoriteiten en farmaceutische bedrijven in Europa, Amerika en Japan bekijken de nieuwe richtlijn voor de zomer van 2017.

Het CBG en RIVM hopen dat alle landen testen in meerdere diersoorten beperken, op weg naar een dierproefvrij onderzoek. Als er geen of minder dierproeven nodig zijn, zou een medicijn volgens het CBG ook sneller op de markt kunnen komen.

 

 

Document acties

gearchiveerd onder: Dierproeven, Zwangerschap, Teratogeniteit

Reacties

01-04-2017 17:44
J.C. Kortekaas zegt:

Minder dierproeven voor onderzoek medicijnen

Een opmerkelijk bericht. Het testen destijds van thalidomide bij ratten gaf geen negatieve effecten op de ratten-nakomelingen. Het was destijds een tragische kwestie van het verkeerde proefdier dat zorgde voor de huidige inrichting van het beoordelen van geneesmiddelen zoals we dat nu kennen.

https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2015/08/14/anti-thalidomide-strijdster-frances-kelsey-101-jaar-overleden


Softenon was niet genoeg getest op dieren - Archief - Voor nieuws ...
www.volkskrant.nl/archief/softenon-was-niet-genoeg-getest-op-dieren~a685731/
1.
7 aug. 2004 - Softenon was niet genoeg getest op dieren ... Naderhand is met veel uitgebreider testen (alweer met proefdieren) ontdekt dat de stof de


Johan Kortekaas

Back to top