Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Startdosis voriconazol

PW13 - 29-03-2017
De maximale startdosis voriconazol zou 11 mg/kg/dag moeten zijn bij obese patiënten en 8 mg/kg/dag bij niet-obese patiënten.
Startdosis voriconazol

Richards et al. gaven 138 patiënten 12 mg/kg/dag en vonden dat de eerste steady state-dalspiegels bij 47% supratherapeutisch waren (>5 mg/L), bij 41% therapeutisch en bij 12% subtherapeutisch (<2 mg/L). Na geleidelijke dosisaanpassing werden streefwaarden bereikt met (mediaan) 8,5 mg/kg/dag bij 44 obese patiënten en 8,6 mg/kg/dag bij 94 niet-obese patiënten. [J Antimicrob Chemother. 2017 Jan 20; online.]

Document acties

gearchiveerd onder: Voriconazol, Adalimumab, Dosering
Back to top