Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanpak afhankelijkheid benzodiazepinen

PW13 - 27-03-2017
Benzodiazepineafhankelijkheid kan het beste worden behandeld door geleidelijke dosisvermindering in een periode van 4-6 weken. Bij doses boven 30 mg/dag is een langere afbouwperiode te overwegen.
Aanpak afhankelijkheid benzodiazepinen

Als de patiënt verschillende benzodiazepinen gebruikt moet het gebruik eerst beperkt worden tot één middel, liefst diazepam. Michael Soyka geeft in het New England Journal of Medicine [2017;376(12):1147-1157] een overzicht van de kennis over behandeling van benzodiazepineafhankelijkheid. Het afbouwen is succesvoller bij kortwerkende benzodiazepinen dan bij langwerkende, maar overschakelen van een kort- naar een langwerkend middel maakt weinig uit. Additionele farmacotherapie is niet bewezen effectief; psychotherapie is dat wel.

Document acties

gearchiveerd onder: Benzodiazepinen, Verslaving
Back to top