Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 42, jaar 2014

17 oktober 2014

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Ongemak

column

13-10-2014 | door Marleen Barth

Schippers: 'Eigen risico voor apotheekzorg blijft gehandhaafd’

De apotheekzorg, waaronder het eerste-terhandstellingsgesprek, blijft vallen onder het eigen risico van de patiënt. Ook de bekostigingssystematiek van de apotheekzorg zal niet veranderen middels een tarief per patiënt. Dat stelt minister Edith Schippers van Volksgezondheid in reactie op Kamervragen van CDA en GroenLinks tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van de vaste Kamercommissie voor VWS met de minister op 2 oktober jongstleden.

03-10-2014 | door m.croon@pw.nl

Zorginnovatieprijs voor Apothekers van Salland

De Apothekers van Salland hebben de KNMP Zorginnovatieprijs gewonnen voor hun bijdrage aan een online zorgplatform. Op het KNMP Congres, gisteren in de Jaarbeurs, nam apotheker Dirk-Jan Seckel de prijs in ontvangst.

08-10-2014 | door DEB420720

Herexamen 2014 PW 42

Een patiënt gebruikt carbasalaatcalcium als antitrombotische behandeling. Hij moet binnenkort een kies laten trekken. Volgens de tandarts moet hij drie dagen van tevoren stoppen met carbasalaatcalcium. De patiënt wil graag van de apotheker weten of dit advies van de tandarts klopt. a. Ja, de patiënt moet drie dagen van tevoren stoppen met carbasalaatcalcium. b. Nee, de patiënt moet vijf dagen van tevoren stoppen met carbasalaatcalcium. c. Nee, de patiënt hoeft met niet met carbasalaatcalcium te stoppen.

13-10-2014 | door Geneesmiddel Informatie Centrum

Schippers investeert in scholing apothekers

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid investeert in de bijscholing van de huidige generatie openbaar apothekers. Dat heeft zij gisteren aangekondigd op het KNMP Congres in de Jaarbeurs.

08-10-2014 | door DEB420720

Uitgestelde promotie ‘vrouwenlustpil’ vindt alsnog plaats

De omstreden promotie van neuropsycholoog Jos Bloemers op de ‘lustpil voor vrouwen’ is op 1 oktober alsnog doorgegaan. De Universiteit Utrecht stelde de promotie eerder uit omdat enkele betrokkenen verbonden zijn aan Emotional Brain, het bedrijf dat deze pil ontwikkelt.

08-10-2014 | door DEB420720

Alternatief voor konijnentest

De Wageningse promovendus Menk Prinsen heeft een alternatief gevonden voor de Draize-test, een proef waarmee op konijnen wordt getest of bepaalde stoffen irriterend zijn voor de ogen.

08-10-2014 | door DEB422443

‘Geneesmiddel ivacaftor meest innovatief’

De Galenus Geneesmiddelenprijs 2014 is gewonnen door het geneesmiddel ivacaftor. Dr. Tom Würdinger ontving voor zijn onderzoek naar hersentumoren de Galenus Researchprijs. Beide prijzen werden gisteren uitgereikt tijden de FIGON-dagen in Ede.

08-10-2014 | door DEB420720

Toch gentherapie bij SCID-X1

Nieuwe gentherapie voorkomt dat jongetjes met X-linked severe combined immune deficiency (SCID-X1) leukemie ontwikkelen, aldus David Williams, van het Dana-Farber Institute in Boston, in New England Journal of Medicine.

16-10-2014 | door PW

EMA kritisch over Indiaas bio-equivalentieonderzoek

Het EMA start een herbeoordelingsprocedure van de bio-equivalentieonderzoeken uitgevoerd door de firma GVK Biosciences in Hyderabad, India.

15-10-2014 | door PW

Twee uitbreidingen indicaties september 2014

De CHMP adviseerde positief over de volgende indicatie-aanpassingen.

14-10-2014 | door PW

Acht positieve adviezen september 2014

De Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) van het EMA adviseert een handelsvergunning voor de volgende geneesmiddelen.

13-10-2014 | door PW

Overheveling 2015 haalt € 18,5 miljoen uit apotheken

De minister heeft in mei 2014 aangekondigd per januari 2015 opnieuw geneesmiddelen over te hevelen naar het ziekenhuisbudget. Dan wisselt voor ruim dertig geneesmiddelen de aanspraak op farmaceutische zorg voor die van de geneeskundige zorg door medisch specialisten.

13-10-2014 | door SFK

Ook bij lage dosis NSAID’s ernstige reacties mogelijk

Bijwerkingen van NSAID’s, zoals gastro-intestinale bloedingen en allergieën, kunnen ook optreden bij in algemene verkoop verkrijgbare, lage doseringen en na kortdurend gebruik. Patiënten doen er goed aan ook bij zelfzorg eventuele bijwerkingen te melden.

17-10-2014 | door Petra Zweers en Florence van Hunsel

Bestuurders aansprakelijk voor onjuiste declaraties

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs dat de bestuurders van Medisch Centrum Rhijnauwen (mcr) onrechtmatig hebben gehandeld richting Achmea. Het factoringbedrijf van het centrum diende onjuiste declaraties in bij Achmea.

17-10-2014 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

IJzerdosering voortaan op geleide van bijwerking

Flexibel doseren van ijzersuppletie op geleide van bijwerkingen is één van de veranderingen in de herziene NHG-Standaard Anemie. Vaste doseringen en vaste frequenties zijn daarmee verleden tijd. Verder raadt deze standaard ijzertabletten met gereguleerde afgifte af.

17-10-2014 | door Marc de Leeuw

Nieuw target chronische pijn

Een groeifactor (insulin-like growth factor 1, IGF-1) die verschillende rollen in het zenuwstelsel speelt, geeft tevens een verhoging van de sensitiviteit van neuronen voor pijn.

16-10-2014 | door PW

Strategie vogelgrieppreventie

Toevoegen van een adjuvans en ‘primen’ versterken de vaccinatiemogelijkheden voor de vogelgriep, aldus wetenschappers uit Amerika.

14-10-2014 | door PW

VS: antibiotica bij helft ziekenhuispatiënten

Bijna 50% van de patiënten die zijn opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis krijgt antibiotica, aldus Shelley Magill e.a. van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in Atlanta (VS). De resultaten van haar onderzoek staan in het recente JAMA-themanummer over infectieziekten.

15-10-2014 | door Lennard Bonapart

Effect mutaties op everolimus

Het DNA van een vrouw bij wie een schildklierkanker ineens achttien maanden verdween, liet nieuwe mechanismen zien in de kankerrespons op en de resistentie tegen het middel everolimus (Afinitor, Novartis), aldus Nikhil Wagle in NEJM.

15-10-2014 | door PW

Uit de kelder, naar het bed van de ziekenhuispatiënt

Ziekenhuisapotheker Martin Schuitenmaker van het Zaans MC bedacht met een aantal logistieke experts een efficiënter en beter systeem voor bevoorrading van medicatie aan patiënten. Logistiek deskundige Erwin Faber ziet alleen maar voordelen van deze nieuwe aanpak.

17-10-2014 | door Frits Baltesen

Adaptive licensing verantwoord

Een goede balans tussen adequate registratie-eisen, met name wat betreft risico’s, en geneesmiddelinnovatie is complex. Toch hoeft veiligheid niet te lijden onder snelheid, wijst onderzoek uit. Dat brengt voorwaardelijke toelating tot de markt – adaptive licensing – dichterbij.

17-10-2014 | door Arna H. Arnardóttir en Peter G.M. Mol

Interactie: risico op Cushing

Bij combinatie van budesonide met CYP3A4-remmers stijgt de budesonidespiegel, wat kan leiden tot het syndroom van Cushing. De Werkgroep Farmacotherapie en Geneesmiddelinformatie heeft besloten dat actie moet worden ondernomen bij langdurige combinatie of bij andere risicofactoren.

17-10-2014 | door Annemarie Heersche, Arjan Polderman

Masterdiploma

17-10-2014 | door KNMP

Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Het afgelopen jaar hebben patiënten u veel vragen gesteld over de eerste uitgifte. Oorzaak is de discussie over de inhoud van de werkzaamheden en de kosten ervan. De overheid heeft bepaald dat per 1 januari 2015 de naam ‘eerste uitgifte’ verandert in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’.

17-10-2014 | door Michiel Hartkamp

Nieuwe leden

17-10-2014 | door KNMP
Back to top