Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 51/52, jaar 2013

20 december 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Rituximab

Een weinig bekende activiteit van het CVZ is het beoordelen van zelden voorkomende, niet-geregistreerde indicaties van een geneesmiddel, in dit geval rituximab (Mabthera).

20-12-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Ingenolmebutaat

Ingenolmebutaat (Picato) is bestemd voor de cutane behandeling van niet-hyperkeratotische, niet-hypertrofische actinische keratose bij volwassenen. Het betreft ruwe, schilferende plek(ken) bij mensen die veel aan de zon zijn blootgesteld.

20-12-2013 | door Wil Toenders en Folkert de Groot

Veroordeeld tot thuisteelt

Sinds de legalisering van medicinale cannabis zijn in apotheken de producten van Maripharm MGM vervangen door die van Bedrocan. Dat was geen goed idee, vinden Rudolf Hillebrand en Jackie Woerlee van belangenorganisatie BSEMC. Want de effectiviteit van de legale Bedrocan-producten is onbekend, terwijl de ‘gedoogde’ cannabis simplex goed werkte [1]. Cannabisgebruikers blijven daarom massaal weg uit de apotheek [2].

20-12-2013 | door Rudolf Hillebrand en Jackie Woerlee

Volume groter, dan prijs lager

Het volume van de dure geneesmiddelen is sinds 2011 sterk toegenomen, zonder significante prijsverlaging door de fabrikant. Ziekenhuisapotheker Pieter Knoester vindt dat naast overheid, zorgaanbieders en -verzekeraars ook fabrikanten een bijdrage moeten leveren aan de beheersing van de kosten.

20-12-2013 | door Knoester P

Rechter houdt AGP-systeem in stand

De voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland heeft geoordeeld dat Achmea de Achmea Geneesmiddelen Prijslijst (AGP) in 2013 mag hanteren. De vordering van de stichting Strategisch Beraad Amsterdam (SBA) en negentien apotheken om voor 2013 een andere vergoedingssystematiek overeen te komen, wees de voorzieningenrechter daarmee af.

20-12-2013 | door Catelijne Bach en Wouter van Loon

Lastig samen met lithium

Een patiënt heeft een dusdanig hoge bloeddruk dat hij met medicijnen behandeld moet worden. Omdat hij lithium gebruikt, is het beter als hij geen diureticum slikt. De huisarts staat voor de vraag welk antihypertensivum bij deze patiënt wel veilig is.

20-12-2013 | door Anne Leendertse en Mike Nettekoven

Masterdiploma

20-12-2013 | door KNMP

Nieuwe leden

20-12-2013 | door KNMP

Geslaagden vervolgopleiding geregistreerd

Het Specialistenregister Openbaar Apothekers is per 1 januari 2012 opengesteld. Apothekers die nog niet geregistreerd waren maar wel de nodige ervaring hadden, kregen de gelegenheid een door de KNMP ontwikkelde aangepaste vervolgopleiding te doorlopen. Na succesvolle voltooiing hiervan volgt registratie in het register.

20-12-2013 | door Saskia Coppes

Darmalarm

Haar werk als ‘vliegende keep’ in een apotheekketen geeft apotheker Martie Schoenmakers-van Engers de vrijheid om bestuurlijk werk te doen voor een patiëntenvereniging. “Bij mesalazines maakt het wel degelijk uit welk generiek middel je krijgt.”

20-12-2013 | door m.croon@pw.nl

Pharmaceutisch Weekblad revisited

Het Pharmaceutisch Weekblad bestaat volgend jaar 150 jaar. Het jubileumjaar wordt ingeluid met een restyling. Ook de inhoud krijgt nieuwe accenten, na consultatie van de lezers. Daartoe “zal elke teregtwijzing welkom zijn” (sic!).

20-12-2013 | door m.croon@pw.nl

E-learning inhaleren

Met de gratis online training ‘Communiceren over inhaleren’ kunnen zorgverleners leren hoe zij motiverende gesprekstechnieken kunnen inzetten bij astma- en COPD-patiënten. Naast de communicatie met de patiënt behandelt de training ook de inhalatietechniek.

20-12-2013 | door PW

Fietsers

column

20-12-2013 | door Jaap Dik

Farmaceutische zorg in wijk verankerd

Bijna 80% van de apotheekbezoekers woont in de directe nabijheid van de bezochte apotheek. Daarmee is de farmaceutische zorg van reguliere Nederlandse openbare apotheken stevig in woonwijken verankerd. Bij 60% van de openbare apotheken ligt een huisartspraktijk op steenworp afstand.

20-12-2013 | door SFK

Grote invloed roken op werking medicatie

Roken geeft veel interacties met geneesmiddelen, zowel farmacokinetisch als farmacodynamisch. Soms moet de dosering daarom verhoogd worden. Stoppen met roken kan daarentegen tot een verhoogde kans op bijwerkingen leiden.

20-12-2013 | door Marc de Leeuw

‘Laat de roker zijn eigen conclusies trekken’

Zorgverleners zijn geneigd een roker direct een oplossing aan te reiken. Maar zij kunnen de opgeheven vinger beter achterwege laten en in het gesprek ruimte creëren om de roker zelf zijn eigen motivatie te laten uitspreken. “Als ik een roker vraag waarom hij wil stoppen met roken, raak ik heel vaak iets persoonlijks.”

20-12-2013 | door Edwin Bos

Roker met astma: toch ICS

Inhalatiecorticosteroïden zijn op de langere termijn wel effectief bij astmapatiënten die roken, toont promovendus Eef Telenga aan. De respons op deze middelen lijkt samen te hangen met het type ontsteking in de luchtwegen van patiënten met astma en COPD.

20-12-2013 | door Linda de Graaf

Ribavirinespiegel voorspelt respons hepatitis C-behandeling

Hoge ribavirinespiegels leiden tot een betere respons van de behandeling van hepatitis C. Dit concludeert arts-onderzoeker Lotte van Vlerken, die hierop promoveerde aan de Universiteit Utrecht.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Goedkeuring voor SGLT2-remmer canagliflozine

Voor de behandeling van diabetes type 2 heeft de CHMP goedkeuring verleend voor de SGLT2-remmer canagliflozine (Invokana) en het combinatiepreparaat dapagliflozine+metformine (Xigduo) dat ook een SGLT2-remmer bevat.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Positief advies voor sofobuvir bij chronische hepatitis C

De CHMP heeft positief geadviseerd over het verlenen van een handelsvergunning voor sofobuvir (Sovaldi) voor de behandeling van chronische hepatitis C, in combinatie met andere geneesmiddelen.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Fataal hemofagocytair syndroom door fingolimod

De firma Novartis waarschuwt in een brief voor het risico op fataal hemofagocytair syndroom (HPS) bij fingolimod (Gilenya).

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Screen op hepatitis B voor start rituximab

Patiënten die starten met rituximab (MabThera) moeten vooraf gescreend worden op het hepatitis B-virus.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Morning-afterpil minder werkzaam

De morning-afterpil met levonorgestrel (Norlevo) werkt mogelijk onvoldoende bij vrouwen die meer dan 75 kilo wegen.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Kinderen

redactioneel

20-12-2013 | door Marc de Leeuw

COPD: start bètablokker na MI

Bètablokkers na een myocardinfarct (MI) vergroten de overlevingskans bij patiënten met COPD.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Oxycodon effectief bij RLS

Oxycodon/naloxon met verlengde afgifte is effectief bij patiënten met een ernstige vorm van het restlesslegssyndroom (RLS) die onvoldoende baat hebben bij de huidige therapie.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Risico’s aan combinatie RAS-remmers

Losartan in combinatie met lisinopril verhoogt bij diabeten met proteïnurie het risico op hyperkaliëmie en acute nierschade.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

Intensievere aanpak GIOP nodig

Apotheekinterventies leidden tot meer voorschriften bisfosfonaten bij mannen en ouderen boven de 70 jaar, die in aanmerking kwamen voor glucocorticosteroïdegeïnduceerde-osteoporoseprofylaxe (GIOP). Dat tonen onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan in een gerandomiseerde gecontroleerde studie.

20-12-2013 | door c.reinders@knmp.nl

KNMP: rol apotheker ook in Euthanasiewet

De KNMP vraagt minister Schippers van Volksgezondheid om de rol van de apotheker te verankeren in de Euthanasiewet. Daarmee zou ze de wet laten aansluiten bij de gezamenlijke richtlijn van de KNMG en de KNMP en bij de standaarden van de wet BIG en de WGBO. Ook pleit de KNMP ervoor een apotheker toe te voegen aan de toetsingscommissies om de farmacologische kennis te waarborgen bij hun besluiten.

12-12-2013 | door f.baltesen@pw.nl

Drone bezorgt medicatie

Die Deutsche Post test deze week in Bonn een drone die geneesmiddelen transporteert van een apotheek naar een logistiek bedrijf. Dat meldt de Duitse website Apotheke Adhoc.

10-12-2013 | door DEB420720

Noodtasje voor bijnierpatiënten

De helft van de bijnierpatiënten is niet voldoende voorbereid op een addisoncrisis. Daarom introduceert Bijniervereniging NVACP een gratis tasje voor noodmedicatie en instructies hoe omstanders in geval van nood moeten handelen.

09-12-2013 | door DEB422443

Huisartsen halen afgesproken besparing medicatie niet

Huisartsen slagen er dit jaar niet in om voor € 50 miljoen te besparen door doelmatiger geneesmiddelen voor te schrijven. Ze realiseerden een besparing van € 26,6 miljoen, waardoor ze hun doelstelling uit het convenant tussen het ministerie van VWS en huisartsenorganisatie LHV niet halen. VWS-minister Schippers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze nu gaat korten op de tarieven van 2014.

09-12-2013 | door f.baltesen@pw.nl
Back to top