Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 12, jaar 2013

22 maart 2013

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Flippen

Bij dit PW

22-03-2013 | door Léon Tinke

Goed idee: FarmaFonds

Het is zonde dat er niets gebeurt met veel goede ideeën om de farmaceutische zorg in Nederland te verbeteren.

22-03-2013 | door PW

Misbruik(t)

column

22-03-2013 | door Wilma Göttgens

Minder ziekenhuisopnames na medicatiefout

Nieuw Nederlands onderzoek naar het aantal potentieel vermijdbare ziekenhuisopnames door verkeerd medicijngebruik valt mee en tegen. Er zijn minder opnames dan in het Harm-rapport uit 2005, maar het aantal vermijdbare fouten kan nog steeds substantieel omlaag.

22-03-2013 | door Frits Baltesen

Medicatieswitch na val

Een vitale 80-plusser met redelijk gangbare medicatie blijkt toch baat te hebben bij een medicatiebeoordeling door zijn huisarts en apotheker. Twee antihypertensiva kunnen bij hem gestopt worden, waardoor zijn duizeligheid verdwijnt.

22-03-2013 | door Mike Nettekoven

Zakenvrouw

Apotheker Marjan Terpstra staat in de top 100 van meest succesvolle zakenvrouwen van Nederland. Ze is de grootste toezichthouder van zelfstandige behandelcentra, eigenaar van twee apotheken en ontwikkelaar van een app voor hiv-patiënten. “Ondernemen moet voor mij een maatschappelijke waarde hebben.”

22-03-2013 | door Edwin Bos

Talrijke interventies na delen labwaarden

Een project van twintig apotheken in Tilburg, waarin proactief uitwisseling van labwaarden plaatsvindt, heeft ervoor gezorgd dat de nierfunctiewaarden van patiënten met een verminderde nierfunctie veel vaker worden vastgelegd. De meeste interventies blijken nodig te zijn bij de diuretica.

22-03-2013 | door Arjan Loef

Assistent vangt klappen preferentiebeleid

Apotheekmedewerkers constateren dagelijks bij meer dan 30.000 patiënten boosheid, agressie of verwarring als reactie op het preferentiebeleid. Een half miljoen keer per jaar nemen patiënten geneesmiddelen verkeerd in als gevolg van dit beleid. Dat blijkt uit onderzoek van SIR onder ruim achthonderd apotheekmedewerkers.

22-03-2013 | door Sonia Amini en Martine Kruijtbosch

Gas terug bij 75-plus

De behandeling van diabetes mellitus bij patiënten ouder dan 75 jaar is nauwelijks wetenschappelijk onderbouwd. Promovendus Hans van Hateren laat zien dat bij deze patiëntengroep de zorgverlener een hogere bloeddruk en gemiddelde bloedsuikerspiegel moet nemen.

22-03-2013 | door Linda de Graaf

Veiligheid geneesmiddel mag wat kosten

Aan nieuwe geneesmiddelen worden strenge veiligheidseisen gesteld voor zij op de markt worden toegelaten. Voor het eerst keek promovendus Jacoline Bouvy naar de kosten van deze maatregelen en wat zij opleveren. Volgens haar onderzoek heeft Nederland zeer veel over voor gezondheidswinst door het beperken van schade van geneesmiddelen.

22-03-2013 | door Linda de Graaf

Aandacht voor unieke expertise van de apotheek

Het blijft belangrijk dat de werkzaamheden van de apotheker zichtbaar zijn voor het publiek. Dit jaar doet de KNMP dat niet via themaweken, maar via het zichtbaar maken van farmaceutische momenten in ieders leven.

22-03-2013 | door KNMP

Keuze huisarts voor antihypertensivum is trial and error

Huisarts/onderzoeker Mark van der Wel, verbonden aan het UMC St Radboud, onderzocht in zijn promotieonderzoek of de behandeling van hoge bloeddruk in de huisartsenpraktijk geoptimaliseerd kan worden door bestaande antihypertensiva efficiënter in te zetten.

21-03-2013 | door PW

Databank potentiële werkzame stoffen

Een databank voor nieuwe chemische stoffen moet een stimulans geven aan de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.

21-03-2013 | door PW

Beter: duotherapie na dotteringreep

Patiënten die al orale anticoagulantia gebruiken, kunnen na een dotteringreep beter alleen clopidogrel gebruiken dan de combinatie clopidogrel en acetylsalicylzuur. Dit blijkt uit Nederlands onderzoek, gepubliceerd in The Lancet [Epub 13 februari 2013].

20-03-2013 | door Loes Ariaans

Antibiotica veel gebruikt bij kind

Huisartsen schrijven vaak antibiotica voor aan kinderen met koorts.

20-03-2013 | door PW

Positief advies natriumfenylbutyraat

Het weesgeneesmiddel natriumfenylbutyraat (Pheburane) kreeg het groene licht van de CHMP voor de behandeling van stoornissen in de ureumcyclus.

20-03-2013 | door PW

QT-verlenging dosisafhankelijk

De mate van QT-verlenging is dosisafhankelijk bij citalopram, escitalopram en amitriptyline.

19-03-2013 | door PW

Zesvoudig vaccin toegelaten

De CHMP heeft een positief advies uitgebracht voor het verlenen van een handelsvergunning aan Haxacima.

19-03-2013 | door PW

GMP geïmporteerde grondstoffen

De Europese richtlijn vervalste geneesmiddelen, die geldt voor import van grondstoffen die worden verwerkt in geneesmiddelen voor menselijk gebruik, is begin dit jaar in werking getreden. In de richtlijn is onder andere opgenomen dat actieve substanties van buiten Europa moeten voldoen aan de eisen van de Good Manufacturing Practices (GMP).

18-03-2013 | door PW

Hypertensie: amlodipine superieur

Amlodipine is superieur in het voorkomen van cardiovasculaire events. Dat blijkt uit een publicatie in The Lancet over de Accomplish-trial.

18-03-2013 | door PW

Tariefinkomsten apotheken in 2012 gedaald

De tariefinkomsten voor de terhandstelling van geneesmiddelen uit het basispakket namen in 2012 voor de gemiddelde apotheek met 1,4% af. Zes op de tien apotheken zagen deze belangrijkste inkomstenbron dalen, terwijl slechts één op de tien gelijke tariefinkomsten als in 2011 had.

18-03-2013 | door SFK

Wisselen mesalazines verontrust patiënten

Gebruikers van mesalazines zijn verontrust omdat zij niet langer hun orale spécialité ontvangen van de apotheek. Volgens de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland is het zeer kwalijk dat apothekers substitueren omdat mesalazines onderling niet vervangbaar zijn.

15-03-2013 | door DEB420720

EMA beoordeelt domperidon opnieuw

Op initiatief van de Belgische registratieautoriteit start de European Medicines Agency (EMA) een herbeoordeling van geneesmiddelen die domperidon bevatten.

14-03-2013 | door DEB422443

SSRI + elektrische stimulatie geeft sterker effect

De combinatie van een SSRI en ‘transcranial direct current stimulation’ (tDCS) bij de behandeling van klinische depressie geeft een beter behandelresultaat dan SSRI’s en tDCS apart.

14-03-2013 | door DEB422443
Back to top