Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

EMA beoordeelt domperidon opnieuw

PW Magazine 12, jaar 2013 - 14-03-2013
Op initiatief van de Belgische registratieautoriteit start de European Medicines Agency (EMA) een herbeoordeling van geneesmiddelen die domperidon bevatten.

Aanleiding voor deze herbeoordeling zijn bijwerkingen die domperidon kan hebben op het hart, zoals hartritmestoornissen. Deze bijwerkingen zijn al langer bekend.

In Nederland is domperidon vrij verkrijgbaar in apotheken terwijl het in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland alleen op recept is te krijgen. In de Verenigde Staten is het middel zelfs verboden.

De Europese geneesmiddelenautoriteit gaat alle meldingen over hartfalen bij het gebruik van domperidon analyseren. De bijsluiter vermeldt sinds 2009 dat domperidon hartritmestoornissen kan veroorzaken. Sinds dat jaar mag het ook niet meer door drogisterijen worden verstrekt.

Afhankelijk van de uitkomst van de herbeoordeling zal het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besluiten of domperidon de UA-status behoudt of dat een switch naar de UR-status nodig is.

Document acties

Reacties

14-03-2013 16:28
J.C. Kortekaas zegt:

Switch naar de UR-status zal de veiligheid in Nederland niet vergroten. Apotheekhoudenden zijn nu eenmaal beter in medicatiebewaking dan artsen.

Back to top