Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Databank potentiële werkzame stoffen

PW Magazine 12, jaar 2013 - 21-03-2013
Een databank voor nieuwe chemische stoffen moet een stimulans geven aan de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen.

In de zogenoemde European Lead Factory kunnen academische groepen in samenwerking met midden- en kleinbedrijven nieuwe stoffen aanmelden. Vervolgens wordt de biologische activiteit van deze verbindingen gescreend in de testfaciliteit in het Pivot Park Oss (het voormalige MSD/Organon). In Nederland doen het Nederlands Kankerinstituut, de universiteiten van Leiden, Groningen en Nijmegen en de Vrije Universiteit mee. Het project wordt gefinancierd uit een Innovative Medicines Initiative-subsidie van de EU en uit bijdragen van participerende farmaceutische bedrijven.

Document acties

Back to top