Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Keuze huisarts voor antihypertensivum is trial and error

PW Magazine 12, jaar 2013 - 21-03-2013
Huisarts/onderzoeker Mark van der Wel, verbonden aan het UMC St Radboud, onderzocht in zijn promotieonderzoek of de behandeling van hoge bloeddruk in de huisartsenpraktijk geoptimaliseerd kan worden door bestaande antihypertensiva efficiënter in te zetten.

Wat was de aanleiding?

“Ruim drie miljoen Nederlanders hebben een te hoge bloeddruk. De behandeling van hypertensie schiet echter nog vaak tekort. Bovendien zagen wij in de huisartsenpraktijk grote verschillen tussen het effect van diverse antihypertensiva binnen een patiënt. Dergelijk onderzoek is echter nooit uitgevoerd in een populatie zoals die voorkomt in een huisartsenpraktijk, waar de meeste mensen met hypertensie behandeld worden. Daarom wilden we onderzoeken of bepaalde patiëntkenmerken kunnen voorspellen welk middel het beste werkt.”

Hoe hebt u dat gedaan?

“We hebben bij 120 nieuw gediagnosticeerde patiënten in de huisartsenpraktijk in een cross-over-opzet het effect van twee verschillende antihypertensiva onderzocht, namelijk hydrochloorthiazide en valsartan. Hierbij hebben we gekeken naar tien mogelijk voorspellende factoren, waaronder leeftijd, geslacht, BMI, reninespiegel en nierfunctie. Valsartan was effectiever dan hydrochloorthiazide, maar we vonden geen voorspellende patiëntkenmerken.”

Wat betekenen deze resultaten?

“Mijn advies aan huisartsen is om per patiënt te zoeken naar het middel dat het beste past. Wij vonden in ons onderzoek geen voorspellende waarde van patiëntkenmerken, waaronder leeftijd. De huidige behandelrichtlijnen voor hypertensie maken hierin echter wel onderscheid. De vraag is of dat terecht is. Gezien het grote individuele verschil in de effectiviteit van antihypertensiva zou ik nog wel willen weten of het kosteneffectief is om te rouleren met verschillende antihypertensiva, in plaats van meteen met combinatietherapie te starten.”

Document acties

Back to top