Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 38, jaar 2012

21 september 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Hup, vooruit!

column

21-09-2012 | door Steven Verhagen-Smits

Koe

Bij dit PW

21-09-2012 | door Léon Tinke

60% medicijnen onder de 10 cent per dag

In de eerste helft van 2012 bedroegen de apotheekinkoopprijzen van bijna 60 % van de door Nederlandse apotheken verstrekte receptgeneesmiddelen minder dan 10 cent per dag. In dezelfde periode van 2007 gold dat voor maar 27% van de geneesmiddelen.

21-09-2012 | door SFK

Medische gegevensuitwisseling: ja of nee

Apothekers die medische gegevens beschikbaar willen stellen voor andere zorgverleners moeten hiervoor vooraf toestemming krijgen van de patiënt. Alle patiënten moeten voor 1 januari 2013 zijn benaderd voor deze opt-in-registratie. Aan de logistieke operatie kleven nog veel juridische haken en ogen.

21-09-2012 | door Jaap Dik

Apothekers mogen concurrenten niet weren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zich opnieuw uitgelaten over een deelnemersovereenkomst tussen apotheken voor toetreding tot een Ozis-netwerk. Ook in 2010 deed de NZa een uitspraak, maar dit keer volstaat de zorgautoriteit niet met een aanwijzing, maar legt zij de apotheken een last onder dwangsom op.

21-09-2012 | door Claudia Bruins

Thuiszorg als ogen en oren van apothekers

Ze kwamen elkaar tegen op het schoolplein, verpleegkundig onderzoeker Carolien Sino en apotheker Eric Hiddink. Het resultaat is een project waarin de samenwerking tussen thuiszorg en apothekers centraal staat. Problemen die de thuiszorg constateert bij medicatiegebruik kunnen voor apothekers en huisartsen aanleiding zijn tot ingrijpen. “Vroegsignalering kan medicatiegerelateerde problemen voorkomen.”

21-09-2012 | door Marc de Leeuw

Bijeffect seksespecifiek

Vrouwen belanden vaker dan mannen in het ziekenhuis vanwege een bijwerking. Bijvoorbeeld het risico op een hyponatriëmie of hypokaliëmie als gevolg van een thiazidediureticum is voor mannen en vrouwen ongelijk, blijkt uit het promotieonderzoek van Eline Rodenburg. Echter, een seksespecifieke behandelrichtlijn is een stap te ver.

21-09-2012 | door Linda de Graaf

Hartfalen: extra thiamine

Gebruik van lisdiuretica bij hartfalen kan leiden tot een tekort van onder meer magnesium, kalium en vitamine B1. Thiaminesuppletie kan zinvol zijn om de functie van het linker ventrikel te verbeteren.

21-09-2012 | door Mike Nettekoven

‘Ga het debat aan over prestatiebeloning’

Hoe worden apothekers in de toekomst betaald? Dat is een van de vragen die aan de orde komen tijdens de FIP Centennial, begin oktober in Amsterdam. Volgens apotheker Ema Paulino uit Portugal zullen apothekers beloond worden op basis van hun distributiefunctie en de interventies die zij doen. Of moeten zij ‘loon naar prestatie’ krijgen?

21-09-2012 | door Mike Nettekoven

Medicatieoverdracht praktisch beschouwd

Naar aanleiding van de Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten hebben zorgverleners veel praktische vragen over medicatieoverdracht. De richtlijn geeft daarop niet direct een antwoord. Een juridische expertgroep heeft 57 vragen en antwoorden gebundeld in een ‘Juridisch kader’.

21-09-2012 | door Ka-Chun Cheung

Samen sterker

Ondanks de onzekere tijden heeft apotheker Sermin Kushan de stap genomen een apotheek te beginnen. Weliswaar niet in haar eentje, maar samen met vier andere apothekers. “Zo sta je er niet helemaal alleen voor.”

21-09-2012 | door Mike Nettekoven

Onderzoek medicatiecontrole kan beter

Bij opname en ontslag van hoogrisicopatiënten werpt de inzet van goed getrainde ziekenhuisapothekers bij de medicatiecontrole vruchten af, blijkt uit onderzoek. Echter, om de studies naar medicatiecontrole meer bewijskracht te geven moet de kwaliteit van deze onderzoeken verbeteren.

20-09-2012 | door Koos Brouwers

Nieuwe behandeling voor weesziekte EB in de pijplijn

Epidermolysis bullosa (EB) is een zeldzame erfelijke ziekte, gekenmerkt door blaren op huid en slijmvliezen. De ziekte ontstaat op de kinderleeftijd en geeft veel pijn. Kasia Karolak, arts in het UMC Groningen, werkt aan een nieuwe behandeling voor deze vaak dodelijk verlopende ziekte. Drie vragen aan Karolak.

20-09-2012 | door PW

Verbeteringen

20-09-2012 | door PW

Kostenbewuste polyfarmacie

Artsen en apothekers kunnen een bijdrage leveren aan de vermindering van zorgkosten door kostenbewust geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren.

20-09-2012 | door PW

Actinomycine B alleen nog import

Op verzoek van de firma Lundbeck heeft het CBG de handelsvergunning voor actinomycine B (Lyovac Cosmogen 0,5 mg poeder voor injectie) per 1 september 2012 doorgehaald.

20-09-2012 | door PW

Sildenafil beperkt bij PAH

De FDA wil het gebruik van sildenafil (Revatio) bij kinderen met pulmonale arteriële hypertensie (een weesziekte) aan banden leggen.

20-09-2012 | door PW

Voorwaardelijke vergoeding omalizumab

Nefarma is verheugd dat het ‘dure’ geneesmiddel omalizumab nu wordt vergoed via de systematiek ‘pay for performance’ of beter ‘no cure/no pay’.

20-09-2012 | door PW

Nieuw boek dermatologie in tropen

De Bèta Science Shop van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft een vernieuwde versie van het boek Dermatological preparations for the tropics uitgebracht.

20-09-2012 | door PW

‘Oordeel klinisch onderzoek sneller’

Omdat ethische commissies regelmatig de goedkeuringstermijnen bij de beoordeling van klinisch onderzoek overschrijden, komt Nefarma met een aantal voorstellen tot verbetering.

20-09-2012 | door PW

Kans op verslaving bij opioïden

De kans dat kankerpatiënten die opiaten gebruiken, verslaafd raken aan deze middelen, is groter dan gedacht.

20-09-2012 | door PW

Apotheek Lagaay-Westblaak onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Medsen apotheek Lagaay-Westblaak in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld.

13-09-2012 | door DEB422443

NSAID’s: verhoogd risico op tweede hartinfarct

Personen die al een hartinfarct hebben gehad, hebben een verhoogd risico op overlijden op korte termijn of op een tweede hartaanval als ze regelmatig een NSAID gebruiken. Dat blijkt uit Deens onderzoek. De onderzoekers pleiten voor beperking van het gebruik van NSAID’s en roepen op de vrije verkoop van deze medicamenten te heroverwegen.

11-09-2012 | door DEB422443

Harde klappen voor apotheken van Mediq

Mediq Apotheken Nederland schrapt 134 banen als gevolg van slechte resultaten die het bedrijf parten spelen sinds begin dit jaar. In ongeveer de helft van de 225 Mediq-apotheken zijn maatregelen nodig omdat ze onvoldoende rendabel zijn.

10-09-2012 | door DEB420720

Semap weer beschikbaar

Penfluridol is sinds enkele weken weer beschikbaar na een jarenlange periode van leveringsproblemen. ACE Pharmaceuticals heeft in overleg met het CBG en de IGZ gezorgd dat dit antipsychoticum tijdelijk op de markt komt onder de merknaam ACEMAP.

10-09-2012 | door DEB422443
Back to top