Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Actinomycine B alleen nog import

PW Magazine 38, jaar 2012 - 20-09-2012
Op verzoek van de firma Lundbeck heeft het CBG de handelsvergunning voor actinomycine B (Lyovac Cosmogen 0,5 mg poeder voor injectie) per 1 september 2012 doorgehaald.

Dit betekent dat er voor de behandeling van een aantal zeldzame kankersoorten (weesziekten) geen alternatieven in Nederland meer beschikbaar zijn. Om het product toch beschikbaar te houden heeft het CBG toegestemd in een opname in een zogenaamd programma voor compassionate use on named patient (voorheen artsenverklaring). Het middel is geregistreerd in Engeland. Voor import is toestemming van de IGZ nodig.

Document acties

Back to top