Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek Lagaay-Westblaak onder verscherpt toezicht

PW Magazine 38, jaar 2012 - 13-09-2012
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Medsen apotheek Lagaay-Westblaak in Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld.

De medicatiebewaking en de receptverwerking scoren onvoldoende. De IGZ spreekt in haar rapport van risico’s voor de patiëntveiligheid. Ook stelt ze dat de apotheek onvoldoende maatregelen heeft genomen om deze risico’s weg te nemen.

De IGZ stelde op 14 juni 2012 vast dat de werkwijze in de apotheek risico’s oplevert voor de patiëntveiligheid. Er zijn zaken mis in de medicatiebewaking, receptverwerking, medicatieoverdracht en het voorraadbeheer. Zo controleert de apotheker de recepten niet altijd binnen de wettelijke termijn van 24 uur.

Tijdens een bezoek op 6 september bleek dat de apotheek toezeggingen om deze risico’s weg te nemen niet was nagekomen.

De IGZ heeft het verscherpt toezicht ingesteld voor een periode van vier weken. Verbetert de werkwijze in de apotheek in die periode onvoldoende, dan kan de Inspectie overgaan tot bestuursrechtelijke maatregelen.

Document acties

Reacties

26-09-2012 08:41
J.C. Kortekaas zegt:

Zolang de IGZ een tuchtnorm niet handhaaft, mogen teveel apotheken open blijven.

In 1996 oordeelde het Centraal Medisch Tuchtcollege in de zogenaamde Primperan-casus, dat de apotheker persoonlijk elke dag voor 24 uur de recepten en de computeruitdraaien moet nakijken. De collega kreeg een waarschuwing. Jurist F. Moss schreef een uitstekend verslag in het PW.

(Moss F. Medicatiebewaking en controle achteraf: een
serieuze zaak. Uitspraak Centraal Medisch
Tuchtcollege Pw 1996,1266-1269)

Bij de IGZ is via de jaarlijkse kwaliteitsindicatoren bekend dat in een grote minderheid van de apotheken dit niet gebeurt. Het kan ook niet omdat IGZ beheerscontracten voor 4 werkdagen per week tolereert.

Dhr. JC Kortekaas

Back to top