Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek medicatiecontrole kan beter

PW Magazine 38, jaar 2012 - 20-09-2012
Bij opname en ontslag van hoogrisicopatiënten werpt de inzet van goed getrainde ziekenhuisapothekers bij de medicatiecontrole vruchten af, blijkt uit onderzoek. Echter, om de studies naar medicatiecontrole meer bewijskracht te geven moet de kwaliteit van deze onderzoeken verbeteren.
Onderzoek medicatiecontrole kan beter

Dit komt naar voren uit een systematisch uitgevoerde review van 26 gecontroleerde studies [Arch Intern Med 2012;172:1057-69]. De onderzoekers selecteerden een aantal criteria die voor de uitvoering van een goede medicatiescreening nodig zijn. Ze stellen dat een gevalideerde medicatieopnamelijst aanwezig moet zijn, samengesteld uit de apotheeklijst en de medicatieopnamelijst uit het elektronisch patiëntendossier (EPD): de medicatieanamnese. De beoordelaar moet een getrainde apotheker met ervaring zijn. Kritische punten in de overdracht van eerste naar de tweede lijn of overdracht binnen ziekenhuisafdelingen moeten in kaart gebracht zijn.

De auteurs uit Boston en Nashville (Verenigde Staten) selecteerden 26 studies. In vijftien daarvan werden de interventies door apothekers voorbereid, zes studies keken naar interventies gegenereerd door computerinformatiesystemen, vijf naar andere typen interventies.

De geselecteerde studies hadden alle een controlegroep die de gebruikelijk zorg kreeg. Zeventien studies toonden reducties van en discrepanties tussen de verschillende geneesmiddellijsten aan. Deze werden gecorrigeerd. In vijf van de zes studies werd aangetoond dat de interventies leidden tot reductie van mogelijke bijwerkingen. In twee van de acht studies verminderden ‘echte’ bijwerkingen. Teleurstellend vonden de auteurs het gegeven dat slechts in twee van de acht studies een reductie in gebruik van gezondheidsvoorzieningen kon worden vastgesteld.

De auteurs betreuren de sterk wisselende kwaliteit van de gepubliceerde studies. Het scoresysteem geeft een kwalificatie ‘goed’ voor slechts vier van de gepubliceerde studies, ‘matig’ voor vijf studies en de rest wordt als ‘slecht’ gekwalificeerd. De enige studie uit Nederland die is opgenomen in het overzicht, kreeg van de auteurs het predicaat voldoende. Het betreft de studie van Eggink e.a. uit 2010 naar medicatiediscrepanties bij patiënten met hartfalen.

Document acties

Back to top