Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 23, jaar 2012

8 juni 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Zelfmanagement

redactioneel

08-06-2012 | door Elma Stitzinger

Zorg aan huis

De Zorg op Maat Apotheek in Lelystad is gespecialiseerd in zorg voor mensen met luchtwegaandoeningen, waaronder medicinale zuurstof. Apotheker Hans Jasperse is verantwoordelijk voor de levering hiervan, farmaceutisch consulent Marianka Steinberg geeft de patiënten voorlichting over onder andere zuurstof- en verneveltherapie.

08-06-2012 | door Marc de Leeuw

Zelfzorg bij vaginale schimmelinfectie

Sinds kort is clotrimazol voor vaginale schimmelinfectie vrij verkrijgbaar (UAD). In de nieuwe Zelfzorgstandaard op de Kennisbank leest u waar u op moet letten bij het adviseren. Ook is de folder Vaginale Schimmelinfectie beschikbaar en komt er eind juni een KennisTest over dit onderwerp.

08-06-2012 | door Jeltje Luinenburg

Snelheid geboden bij cyanide-intoxicaties

Hydroxocobalamine vormt een effectieve en veilige aanvulling op het arsenaal van antidota dat beschikbaar is voor de behandeling van cyanide-intoxicaties. Het grote voordeel van dit middel ten opzichte van andere antidota is dat het buiten het ziekenhuis veilig gebruikt kan worden. En dat is praktisch, aangezien snelheid geboden is bij cyanide-intoxicaties.

08-06-2012 | door H.J.W. Lammers, R.J.E. Grouls, R. ten Broeke en E.J.F. Franssen

Incontinentie: preventief nog veel te doen

Omgeven door taboes, gebagatelliseerd als ‘bijeffect’ en genegeerd in omvang, dreigt incontinentie sluipenderwijs uit te groeien tot een toekomstprobleem van formaat. Echte oplossingen zijn niet in zicht, wel is op het gebied van preventie veel te doen. Zeker is dat wie leeft met incontinentie, lichamelijk en geestelijk veel te verstouwen heeft.

08-06-2012 | door Annemiek Veelenturf

‘Zelfzorgmedicatie uitsluitend via apotheek’

De markt voor zelfzorgmedicatie groeit. Steeds meer geneesmiddelen komen over the counter beschikbaar. Jūratė Švarcaitė van de Europese apothekersvereniging PGEU – spreker op de FIP Centennial begin oktober in Amsterdam – pleit ervoor deze middelen uitsluitend via de apotheek te verstrekken. Zo kan de veiligheid van zelfzorgmiddelen het beste worden bewaakt.

08-06-2012 | door Linda de Graaf

Fingolimod blijft, met contra-indicatie

De baten/risico-balans van Gilenya (fingolimod) blijft positief, aldus het CHMP.

08-06-2012 | door PW

Akkoord voor vaste combinaties fluticason+formoterol

Flutiform en Iffeza (vaste combinaties van fluticason en formoterol) hebben toch een positieve baten/risico-balans.

08-06-2012 | door PW

COPD: soms ook osteoporose behandelen

De helft van alle COPD-patiënten heeft osteoporose, onafhankelijk van de ernst van de COPD. Van hen wordt 80% daarvoor niet adequaat behandeld. Longarts-in-opleiding Lidwien Graat-Verboom concludeert dit in haar proefschrift aan de Universiteit Maastricht. Drie vragen aan Graat-Verboom.

08-06-2012 | door PW

Minder diarree dankzij probiotica

Antibiotica-geassocieerde diarree komt minder voor na gebruik van probiotica. Dit blijkt uit een systematische review uitgevoerd door Amerikaanse onderzoekers. Er is echter meer onderzoek nodig om te achterhalen welke probiotica het meest effectief zijn en wie hierbij het meeste baat hebben.

08-06-2012 | door Mike Nettekoven

Azitromycine: hoger cardio-risico

Vijfdaagse kuren azitromycine geven een kleine absolute toename in cardiovasculaire sterfte vergeleken met geen of andere antibiotica.

08-06-2012 | door PW

Pazopanib: drie maanden winst

Pazopanib verlengt de progressievrije overleving van patiënten met gemetastaseerde wekedelentumoren met drie maanden in vergelijking met placebo.

08-06-2012 | door PW

Meer zicht op werking losartan

Losartantherapie gedurende zes maanden bij patiënten met diabetes type 2 heeft effect op urinezuur, wat bijdraagt aan het uiteindelijke nierbeschermende effect ervan.

08-06-2012 | door PW

FPZ moet zich nestelen in de wetenschap

Slechts een handvol apothekers combineert werk in de openbare apotheek met wetenschappelijk onderzoek. Maar voor de wetenschappelijke onderbouwing van het apothekersvak is praktijkonderzoek onmisbaar. Apotheken beschikken over een schat aan data, nu nog de promovendi om het onderzoek uit te voeren.

08-06-2012 | door Linda de Graaf

Medicijnuitgaven West-Europa nivelleren

In Nederland kwamen de uitgaven aan geneesmiddelen per inwoner in 2010 uit op € 347. Dit is 14% onder het West-Europees gemiddelde. In West-Europa nivelleren de bestedingen aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking. Naar verhouding dure landen kennen een lagere uitgaventoename, terwijl het goedkope Engeland een sterke groei liet zien.

08-06-2012 | door SFK

Hard maken

column

08-06-2012 | door Ruud Coolen van Brakel

Eigen bijdrage € 9 definitief van de baan

De eigen bijdrage van € 9 per receptregel gaat definitief niet door. In het Lenteakkoord is geen enkel bezuinigingsbedrag opgenomen voor deze maatregel. Een topambtenaar van het ministerie van VWS zegt dat apothekers en patiënten in de uitwerking van deze overeenkomst tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie ook geen vergelijkbare financiële kortingsmaatregel hoeven te verwachten.

31-05-2012 | door Frits Baltesen

CZ: uitleg geneesmiddel ontbreekt regelmatig

Apothekers geven niet altijd voldoende uitleg aan patiënten bij de uitgifte van een geneesmiddel. Dat is de conclusie van een onderzoek dat MediQuest uitvoerde in opdracht van zorgverzekeraar CZ. “Overheid en zorgverzekeraars moeten zich de teruglopende kwaliteit van de farmaceutische zorg zelf aantrekken", stelt de KNMP.

31-05-2012 | door DEB422443

Huisarts bewaart medicatie naast levensmiddelen

Geneesmiddelen naast levensmiddelen in de koelkast en steriele instrumenten onverpakt bij elkaar in een metalen doos. Onder meer deze constateringen waren voor de Inspectie reden verscherpt toezicht in te stellen bij Huisartspraktijk Hoevenaars in Eindhoven.

29-05-2012 | door DEB420720

Leveringsproblemen bij Semap

In tegenstelling tot eerdere berichten is penfluridol (Semap) niet toegankelijk voor Nederlandse patiënten. Dat meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) op basis van informatie van de Franse geneesmiddelautoriteiten.

25-05-2012 | door DEB422443
Back to top