Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisarts bewaart medicatie naast levensmiddelen

PW Magazine 23, jaar 2012 - 29-05-2012
Geneesmiddelen naast levensmiddelen in de koelkast en steriele instrumenten onverpakt bij elkaar in een metalen doos. Onder meer deze constateringen waren voor de Inspectie reden verscherpt toezicht in te stellen bij Huisartspraktijk Hoevenaars in Eindhoven.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is van oordeel dat de kwaliteit van zorg in brede zin tekort schiet in Huisartspraktijk Hoevenaars in Eindhoven. Zo constateerde de Inspectie dat de medicatieveiligheid en de hygiëne te wensen overlaten.

Grote hoeveelheden geneesmiddelen en materialen werden aangetroffen waarvan de houdbaarheidsdatum was verstreken. Ook in de spoedkoffer vond de Inspectie ampullen die over de datum waren. In de koelkast werden naast geneesmiddelen ook levensmiddelen bewaard.

In de koelkast vond geen structurele controle plaats van de temperatuur, terwijl er wel temperatuurgevoelige geneesmiddelen in werden bewaard. Steriele instrumenten lagen onverpakt bij elkaar in een metalen doos.

Verder constateerde de Inspectie in vrijwel alle dossiers tekortkomingen of onduidelijkheden. Bij een patiënt is bijvoorbeeld een vastgesteld nierprobleem niet op de juiste manier vermeld in het dossier. Door beperkte registratie kan de Inspectie bovendien bij de meeste patiënten niet nagaan of de huisarts handelt volgens de beroepsnormen.

Het verscherpt toezicht geldt voor zes maanden. De Inspectie heeft de huisartspraktijk meerdere maatregelen opgelegd met een strikt tijdspad, die bij maandelijkse bezoeken zullen worden getoetst. Bij onvoldoende maatregelen volgen bestuursrechtelijke maatregelen.

Document acties

Back to top