Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

CZ: uitleg geneesmiddel ontbreekt regelmatig

KNMP: farmaceutische zorg in de knel

PW Magazine 23, jaar 2012 - 31-05-2012
Apothekers geven niet altijd voldoende uitleg aan patiënten bij de uitgifte van een geneesmiddel. Dat is de conclusie van een onderzoek dat MediQuest uitvoerde in opdracht van zorgverzekeraar CZ. “Overheid en zorgverzekeraars moeten zich de teruglopende kwaliteit van de farmaceutische zorg zelf aantrekken", stelt de KNMP.
CZ: uitleg geneesmiddel ontbreekt regelmatig

Zorgverzekeraar CZ vroeg klanten van 420 apotheken of ze voldoende uitleg kregen over het gebruik, de werking en de bijwerkingen van hun geneesmiddelen. Volgens CZ gaf een derde van de ondervraagde patiënten aan dat ze geen uitleg over hun geneesmiddelen kregen in de apotheek.

Van de respondenten zei 19% dat duidelijke uitleg ontbrak over het gebruik van een geneesmiddel, 29% kreeg geen duidelijke informatie over de werking en 39% kreeg te weinig uitleg over de bijwerkingen. In 68% van de gevallen vroeg de apotheker na twee weken niet naar de ervaringen van de patiënt met zijn geneesmiddel. CZ overweegt minder presterende apothekers ook minder te betalen.

“Apothekers horen uiteraard de beroepsnormen na te leven. En ze moeten hun patiënten de farmaceutische zorg geven die ze nodig hebben”, zegt KNMP-woordvoerder Rob Sebes in reactie op het CZ-onderzoek.

Hij speelt de bal terug: “Overheid en zorgverzekeraars moeten zich de teruglopende kwaliteit van de farmaceutische zorg zelf aantrekken. De regeldruk op de openbare apotheek is de afgelopen jaren geëxplodeerd. Pakketmaatregelen worden onvoldoende aan patiënten uitgelegd. Het preferentiebeleid idem dito."

"Verder levert de strategische inkoop van geneesmiddelen door zorgverzekeraars voor apotheken grote logistieke problemen en administratieve rompslomp op", zegt Sebes. "De werkdruk is daardoor onaanvaardbaar hoog geworden. Apotheekteams hebben steeds minder tijd voor het eigenlijke werk: het verlenen van farmaceutische zorg aan patiënten.”

 

Eigen onderzoek

De KNMP is niet verbaasd over de uitkomst van het CZ-onderzoek. Eigen onderzoek toonde al aan dat de farmaceutische zorg aan de patiënt in de knel is gekomen, zo laat Sebes weten. “In maart dit jaar publiceerde de KNMP dat in het eigen onderzoek Verandering in de farmaceutische zorg, de gevolgen in beeld.”

Het CZ-onderzoek komt op een ongelukkig moment naar buiten. “De KNMP is juist bezig met zorgverzekeraars te komen tot een verbetering van de huidige situatie en is dan ook verbaasd dat CZ nu via de pers een onderzoek publiceert. Er is zeer regelmatig overleg tussen de KNMP en CZ. Blijkbaar zijn na de tandartsen en artsen nu de apothekers aan de beurt”, zegt Sebes. “We blijven ons echter inzetten om met CZ en de andere zorgverzekeraars de knelpunten in de farmaceutische zorg op te lossen.”

Document acties

Reacties

31-05-2012 17:01
K.G.J. Schneider zegt:

Het zou interessant zijn te weten hoeveel clienten per apotheek zijn geraadpleegd. Ik zou graag (nog) meer tijd aan de client besteden. Daar zijn apotheekmedewerkers en die kosten geld. En laat daar nou een knelpunt zitten...50 cent hoger tarief, uitsluitend te besteden aan extra personeel doet wonderen

31-05-2012 18:12
D.T. Hendriksz zegt:

CZ slaat piket paaltjes en geeft aan dat de tarieven voor 2013 verder zullen dalen en de claw back wordt gehandhaafd. Die apothekers voeren toch geen klap uit en verdienden vroeger toch teveel en laat ze dat maar eens terugstorten. Dubbele agenda's. Geen verrassing. Zie diverse webcasts op farmaactueel met bijdragen van zorginkoper CZ.

Ondertussen is op de werkvloer e.a. aantoonbaar veranderd: 5 assistenten minder, geen tweede apotheker en wmg regels per hoofd tot boven de 26.000. En daar komt de OTC nog bovenop. Onder aan de streep volgt de apotheek dan het CZ model: geen winststreven en OWM dus geen winst. De 3% netto winst van Achmea is aan apotheken niet besteed. Een apotheek is een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming.

Vlieger van CZ gaat niet op. Piketpaaltjes staan wat al te ver. Het is aan de KNMP om die boodschap in de achterkamertjes overtuigend over te brengen. Er is blijkbaar voortdurend overleg en dan gaat het toch niet over de keuze tussen Audi Q7 of BWM X5 of Masarati.

En de Tweede Uitgifte is niet bedoeld om de werking van een middel te conroleren, maar te vragen naar de bijwerkingen. Of en middel werkt kan een apotheek niet vaststellen. Voor bloeddruk, cholesterol, glaucoom e.a. controles betaalt CZ de apotheek helemaal niets. CZ moet dus helemaal niet zeuren, maar de juiste vragen stellen op een juiste controleerbare wijze.

04-06-2012 17:29
D.T. Hendriksz zegt:

Op BNR is het interview te horen. Rens van Oosterhout en Rob Sebes gaan tegen elkaar te keer, waarbij Rob Sebes zijn zelfbeheersing verliest. Rens van Oosterhout kan zijn lol niet op.
Laat CZ maar komen met de vragenlijsten: welke vragen zijn gesteld, op welke wijze, aan welke verzekerden, hoeveel verzekerden op hoeveel apotheken. Is dit allemaal representatief en statistisch verantwoord en voldoet dit onderzoek van CZ aan de regels van Diederik Stapel?
Dit is afgaan op de blauwe ogen van CZ. Onverstandig. EU en TU zijn verzinsels van ZN en VWS/NZa. TU gaat over bijwerkingen. Als een patiënt aan de balie staat met zijn herhaalrecept is er in de regel geen bijwerking. Daartoe dient de informatie bij EU en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt zelf. Herhaaldelijk vragen naar bijwerkingen en mogelijke interacties is veel belangrijker dan fixatie van CZ op EU en TU. Te kort door de bocht. Laat CZ eens te rade gaan bij Kaiser Permanente of de Deense apothekers voor een correcte benadering van de farmaceutische zorg. CZ is nu bezig met het slaan van piketpaaltjes voor 2013 met fixatie op verlaging van regelvergoeding. Dat tekent CZ.

06-06-2012 09:28
I.C. van Golen zegt:

en toch knelt er iets. het onderzoek is misschien flodderig van opzet en inhoud , maar ieder van ons herkent het beeld : de kwaliteit is middels de contracten de apotheek uitbezuinigd. als dat dan zo is en op voorhand is aan de magere contracten af te lezen wat het gevolg zal zijn , wie zijn dan de sukkels (vraag is eerder gesteld) die die alles ondermijnende contracten tekenen? het zou vele malen sterker zijn om vooraf aan te geven dat we voor een dergelijk tarief (+regelbrij) de gevraagde kwaliteit niet kunnen leveren. nu kan een verzekeraar met het contract in de hand zijn/haar gelijk halen. een ongewenste situatie. dat moet in 2013 beslist anders.

Back to top