Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 13, jaar 2012

30 maart 2012

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Donepezil effectief bij alzheimer

Patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer hebben baat bij continue behandeling met de cholinesteraseremmer donepezil. Zo blijkt uit Brits onderzoek onder 295 patiënten. Cognitieve en functionele voordelen traden gedurende twaalf maanden op.

30-03-2012 | door DEB409904

Geen plek voor tibolon en raloxifeen bij oudere vrouwen

Tibolon en raloxifeen zorgen voor een toename van botdichtheid, maar niet voor een verbetering van spierkracht bij vrouwen van 70 jaar en ouder. Internist Didy Jacobsen laat dit zien in haar promotieonderzoek aan het UMC St Radboud. Drie vragen aan Jacobsen.

30-03-2012 | door DEB409904

Let op dosering eribuline

Artsen moeten de dosering van eribuline baseren op de Europese gebruiksvoorschriften (1,23 mg/m2).

30-03-2012 | door DEB409904

Te lage bloeddruk door vernakalant

Vernakalant (Brinavess) geeft een verhoogd risico op ernstige hypotensie en bradycardie.

30-03-2012 | door DEB409904

Aprotinine mag toch

De schorsing voor aprotinine-bevattende geneesmiddelen kan worden opgeheven. Dat adviseert het CHMP na beoordeling van alle beschikbare gegevens.

30-03-2012 | door DEB409904

TBC: doseringsadvies kinderen

De Europese registratieautoriteit neemt het doseringsadvies van de WHO over wat betreft gebruik van antituberculosemiddelen bij kinderen.

30-03-2012 | door DEB409904

Sigmaliganden interessant bij kanker

Sigmaliganden kunnen mogelijk gebruikt worden als nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Dat stelt Anna Rybczynska in haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

30-03-2012 | door DEB409904

Reuma: verergering door IL-32

Interleukine-32 zorgt voor een sterke toename van allerlei ontstekingsmediatoren bij reumatoïde artritis. Dit blijkt uit promotieonderzoek van bioloog Bas Heinhuis aan het UMC St Radboud.

30-03-2012 | door DEB409904

Statines verlagen risico glaucoom

Langdurig gebruik van statines verlaagt het risico op openkamerhoekglaucoom. Dat concludeert epidemioloog Michael Marcus in zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

30-03-2012 | door DEB409904

‘Medische noodzaak is een holle kreet’

Het begrip ‘medische noodzaak’ zorgt voor onduidelijkheid in apotheken, wat leidt tot vervelende discussies aan de balie tussen apotheekmedewerkers en patiënten. Bovendien vinden apothekers het onterecht dat zij de financiële gevolgen van die onduidelijkheid dragen. “Het verschil tussen Nexium 40 mg en esomeprazol 40 mg is € 294 op jaarbasis.”

30-03-2012 | door Edwin Bos

Hogere verwerkingsgraad in apotheek

De verwerkingsgraad is in 2011 gestegen tot 22.185 voorschriften per fulltime apothekersassistent. Gerelateerd aan alle apotheekmedewerkers komt de verwerkingsgraad uit op 16.400. De verwerkingsgraad is een maat voor de arbeidsproductiviteit in de apotheek.

30-03-2012 | door SFK

Wat als

column

30-03-2012 | door Jaap Dik

Ontwikkeling kinderformuleringen

Voor kinderen zijn vaak geen geregistreerde geneesmiddelen beschikbaar in een geschikte toedieningsvorm. Voor hen worden wel bereidingsvoorschriften ontwikkeld die farmaceutisch-technisch goed zijn, maar klinisch onderzoek ontbreekt vaak. In het kader van het programma Priority Medicines voor Kinderen is subsidie verstrekt door ZonMw voor het ontwikkelen van een raamwerk hiervoor.

30-03-2012 | door Lidwien Hanff, Doerine Postma

Bloedstollend

Ruim 1500 bezoekers waren 13 maart aanwezig op de KNMP Wetenschapsdag in het Beatrix Theater in Utrecht. ‘Bloedstollend’ luidde het thema, verwijzend naar het centrale onderwerp antistolling, dat sprekers van diverse kanten belichtten. Congresgangers spijkerden hun kennis bij, maar namen ook de gelegenheid te baat met elkaar bij te praten.

30-03-2012 | door KNMP

Extra alert op antibioticadruk neonaten-IC

De uitgesproken variabiliteit in antibioticagebruik bij neonaten op de intensive care vraagt veel aandacht. Wereldwijde bedreigingen, zoals toename van multiresistente micro-organismen en een nagenoeg stilstaande ontwikkeling van nieuwe antibiotica, onderstrepen het belang van goed antibioticagebruik.

30-03-2012 | door T.B. Yves Liem, Karin M.A. Rademaker, Tannette G. Krediet, Frank van Bel en Toine C.G. Egberts

Freelancer

Mike Nettekoven was in 2009 de toenemende bureaucratie beu en stopte na elf jaar als apotheker. Maar nu keert hij toch weer grotendeels terug in zijn oude vak.

30-03-2012 | door Frits Baltesen

Huh ... Wie bent u?

redactioneel

30-03-2012 | door Edwin Bos

Steun in ‘ongelijke strijd’ prestatiebekostiging

Het ministerie van VWS en zorgverzekeraar CZ vinden het nog te vroeg voor een oordeel over de invoering van de vrije prijzen in januari. Andere partijen steunen de kritiek die de KNMP heeft op grond van haar enquête: “Ik hoop dat dit jaar wordt gebruikt om de dingen die niet goed zijn gegaan, recht te zetten.”

30-03-2012 | door Frits Baltesen

‘Smoking gun bij diabetes type 1 gevonden’

Genezing van diabetes type 1 is in principe mogelijk, stelt de Leidse immunoloog prof. dr. Bart Roep. Wanneer, dat is nog niet duidelijk. Wel vallen steeds meer puzzelstukjes op hun plaats.

29-03-2012 | door Marc de Leeuw

Ook antibioticazorg ziekenhuis schiet tekort

Het lijkt voor de hand te liggen dat specialisten antibiotica inzetten wanneer die nodig zijn: vooral niet vaker, ook niet minder vaak. Toch is dat, in binnen- en buitenland, lang niet altijd het geval, zoals de Nijmeegse hoogleraar Marlies Hulscher aantoont. Het voorschrijven moet rationeler, maar hoe?

29-03-2012 | door Michiel Tent

Royaal antibioticagebruik drukt op veesector

Veeartsen, boeren, politici en geneesmiddelproducenten zijn zich zeer bewust van de resistentieproblemen als gevolg van te royaal antibioticagebruik, stelt veterinair apotheker dr. Inge van Geijlswijk. Op dit moment wordt de situatie scherp in kaart gebracht. “Ik verwacht dat het antibioticagebruik flink zal dalen.”

29-03-2012 | door Marc de Leeuw

Faillissement voor De Thuisapotheek

De Thuisapotheek is failliet en heeft alle activiteiten direct gestaakt. Volgens eigenaar Gerard Berwald is de farmaciemarkt te gesloten voor nieuwkomers. De KNMP roept klanten van De Thuisapotheek op zich te melden bij de lokale apotheek.

21-03-2012 | door DEB420720

Ziekenhuizen melden meer bijwerkingen

De ziekenhuizen hebben vorig jaar 1200 bijwerkingen gemeld aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het gemiddelde aantal meldingen steeg van 28 in 2010 naar 36 in 2011.

21-03-2012 | door DEB420720

Apotheek Nistelrode 'Beste Apotheek van Nederland'

Voor de tweede keer in twee jaar tijd is Service Apotheek Nistelrode in Nistelrode door onderzoeksbureau AMP uitgeroepen tot ‘Beste Apotheek van Nederland’.

21-03-2012 | door DEB422443

Comedicatie verstoort vaak de werking van oncolytica

Veel patiënten die een vaak voorgeschreven klasse van orale oncolytica gebruiken, de kinaseremmers, gebruiken daarnaast ook geneesmiddelen die de werking van deze kankertherapie verminderen of juist versterken.

19-03-2012 | door DEB422443
Back to top