Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Geen plek voor tibolon en raloxifeen bij oudere vrouwen

PW Magazine 13, jaar 2012 - 30-03-2012
Tibolon en raloxifeen zorgen voor een toename van botdichtheid, maar niet voor een verbetering van spierkracht bij vrouwen van 70 jaar en ouder. Internist Didy Jacobsen laat dit zien in haar promotieonderzoek aan het UMC St Radboud. Drie vragen aan Jacobsen.

Wat was de aanleiding?

“Mensen worden steeds ouder en daardoor kwetsbaarder, vooral doordat de skeletspierkracht vermindert. Vallen, botbreuken en verminderde kwaliteit van leven kunnen het gevolg zijn. Vrouwen hebben een groter risico omdat zij minder piekspiermassa opbouwen tijdens het leven vergeleken met mannen. Tevens daalt de spierkracht met ongeveer 15% rond de menopauze. Een actieve levensstijl is vaak moeilijk vol te houden en kan ook niet alle achteruitgang stoppen. Daarom is het zinvol om te kijken of medicijnen deze achteruitgang kunnen tegengaan.”

Waarom tibolon en raloxifeen?

“Eerder onderzoek toonde aan dat tibolon de handgreepkracht bij postmenopauzale vrouwen vergrootte. Tibolon bevordert onder meer de lipolyse en verhoogt het vitamine D-niveau, wat een positieve invloed heeft op spierkracht. Ook bevordert het de spiereiwitsynthese. Van raloxifeen was niet bekend of het effect heeft op skeletspierkracht. Wel vergoot het de botdichtheid, vooral op wervelniveau.”

Wat is de conclusie?

“Beide middelen hadden geen effect op de skeletspierkracht. Waarschijnlijk zijn er al te veel effecten van veroudering in de spier opgetreden, zoals meer vet en bindweefsel in de spier bij het ouder worden. Voor raloxifeen vonden we een significant positief effect op botdichtheid, verbaal geheugen en zelfbeoordeelde gezondheidstoestand. Tibolon had een positief effect op botdichtheid en lichaamssamenstelling.”

Document acties

Back to top