Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Let op dosering eribuline

PW Magazine 13, jaar 2012 - 30-03-2012
Artsen moeten de dosering van eribuline baseren op de Europese gebruiksvoorschriften (1,23 mg/m2).

De dosering in de Europese Unie is namelijk niet gelijk aan de dosering in bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Zwitserland. Oorzaak is een verschil in de sterkte van de werkzame stof (eribuline of eribulinemesylaat). Hierdoor ontstaat het risico op doseringsfouten. Dit schrijft de firma Eisai in een brief aan zorgverleners. Eribuline is bedoeld voor de behandeling van lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, wanneer ten minste twee andere behandelingen zijn geprobeerd.

Bron: CBG

Document acties

Back to top