Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Apotheek Nistelrode 'Beste Apotheek van Nederland'

PW Magazine 13, jaar 2012 - 21-03-2012
Voor de tweede keer in twee jaar tijd is Service Apotheek Nistelrode in Nistelrode door onderzoeksbureau AMP uitgeroepen tot ‘Beste Apotheek van Nederland’.

Service Apotheek Nistelrode is een van de ruim zevenhonderd apotheken die in 2011 deelnamen aan het Mystery Guest Onderzoek Jaarprogramma van dit in Vught gevestigde onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau beoordeelt apotheken op de kwaliteit van hun – farmaceutische – dienstverlening. In 2011 voerde AMP zes mystery guest-onderzoeken uit.

In alle zes onderzoeken scoorde Service Apotheek Nistelrode ruim boven het landelijke gemiddelde. Bij drie van de zes cases eindigden ze bij de tien best presterende apotheken. De apotheek scoorde goed op het gebied van privacy.

Verder haalde deze apotheek bij alle onderzoeken op het onderdeel ‘bejegening’ de maximale score. In 2009 benoemde AMP Service Apotheek Nistelrode ook al als ‘Beste Apotheek van Nederland’.

Apotheken kunnen al sinds 1994 op vrijwillige basis meedoen aan het mystery guest-onderzoek van AMP. Zo kunnen ze hun eigen prestaties vergelijken met die van andere apotheken.

AMP beoordeelt de waarnemingen van de mystery guests aan de hand van algemene maatstaven als klantgerichtheid en faciliteiten. Verder toetst dit onderzoekbureau de apotheekprestaties aan de hand van beroepsnormen en standaarden.

De normering wordt vastgesteld door een panel van onafhankelijke deskundigen. Daarin zitten apothekers uit het werkveld, vertegenwoordigers van de KNMP en experts van de faculteit Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Document acties

Back to top