Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Donepezil effectief bij alzheimer

PW Magazine 13, jaar 2012 - 30-03-2012
Patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer hebben baat bij continue behandeling met de cholinesteraseremmer donepezil. Zo blijkt uit Brits onderzoek onder 295 patiënten. Cognitieve en functionele voordelen traden gedurende twaalf maanden op.
Donepezil effectief bij alzheimer

De effectiviteit van cholinesteraseremmers bij de ziekte van Alzheimer wordt meestal bepaald in studies met patiënten die een lichte tot matig-ernstige vorm van de ziekte hebben. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de manier waarop deze studies zijn uitgevoerd en bij de klinische significantie van de gerapporteerde voordelen. Toch schrijven de meeste richtlijnen behandeling met een cholinesteraseremmer voor indien de klachten niet ernstig zijn.

In Nederland zijn de cholinesteraseremmers rivastigmine en galantamine geregistreerd. Donepezil is in ons land niet te krijgen. Het bewijs voor de effectiviteit van de NMDA-receptorblokker memantine is aangetoond bij patiënten met een matige tot ernstige vorm van de ziekte van Alzheimer.

De resultaten van gerandomiseerde klinische studies bij patiënten met matige tot ernstige of ernstige ziekte van Alzheimer laten bescheiden verbeteringen zien in cognitie en gedrag na behandeling met cholinesteraseremmers. Deze studies zijn echter allemaal bij verpleeghuisbewoners uitgevoerd en geen van de onderzoekers heeft uitgezocht wat het effect is van langdurige toediening van cholinesteraseremmers. Er is weinig bewijs dat artsen kan helpen met de moeilijke beslissing deze middelen al dan niet te staken bij patiënten bij wie de ziekte verergert. Langdurig gebruik van cholinesteraseremmers leidt onder meer tot een verhoogde kans op flauwtes en heupfracturen.

De Britten onderzochten daarom of thuiswonende patiënten met matige tot ernstige alzheimer die al minimaal drie maanden donepezil gebruikten, baat hebben bij gecontinueerd gebruik en of toevoeging van memantine zin heeft [N Engl J Med 2012; 366:893-903].

De patiënten werden onderverdeeld in vier groepen: doorgaan met donepezil, donepezil stoppen, stoppen met donepezil en gelijktijdig starten met memantine, en doorgaan met donepezil en tevens starten met memantine. Na 52 weken bleek dat patiënten die de combinatie kregen het niet beter deden dan patiënten met alleen donepezil. Ook bleken de scores van donepezil beter dan die van memantine. Donepezil leidde tot niet-significante cognitieve voordelen en significante gedragsvoordelen.

Document acties

Back to top