Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Faillissement voor De Thuisapotheek

‘We zijn tegengewerkt door artsen en apothekers’

PW Magazine 13, jaar 2012 - 21-03-2012
De Thuisapotheek is failliet en heeft alle activiteiten direct gestaakt. Volgens eigenaar Gerard Berwald is de farmaciemarkt te gesloten voor nieuwkomers. De KNMP roept klanten van De Thuisapotheek op zich te melden bij de lokale apotheek.
Faillissement voor De Thuisapotheek

Eigenaar Gerard Berwald van De Thuisapotheek

De 120 werknemers van de in Rotterdam gevestigde verzendapotheek staan op straat. De aanleiding voor het faillissement is volgens eigenaar en apotheker Gerard Berwald het ontbreken van keuzevrijheid van patiënten. Berwald: “Er is geen vrije marktwerking in de farmacie.” 70% van de mensen die zich in het vijfenhalfjarig bestaan bij de internetapotheek heeft ingeschreven, zou volgens Berwald zijn tegengewerkt door de eigen huisarts of apotheker.

De herhaal- en bezorgservice van De Thuisapotheek leverde feitelijk geneesmiddelen aan 30.000 mensen, terwijl zich meer dan 100.000 mensen zouden hebben aangemeld.

Berwald heeft vooralsnog geen plannen voor de opening van een nieuwe apotheek. “Ik kan nu nog niet nadenken. We moeten eerst alles afhandelen voor ons personeel en onze klanten.”

Medicatiepaspoort

De Thuisapotheek verwijst de klanten naar de lokale apotheek. “Klanten beschikken over een medicatiepaspoort van ons wat ze kunnen overleggen bij de apotheek.”

Voor vragen over de medicatie van deze patiënten kunnen apothekers en huisartsen nog terecht bij De Thuisapotheek, via website en algemeen telefoonnummer.

Ook de KNMP roept klanten van De Thuisapotheek op zich met hun medicatiedossier te melden bij de lokale apotheek. “Wij vragen alle apothekers in het land hun verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van deze patiënten te waarborgen”, aldus KNMP-woordvoerder Rob Sebes.

De koepelorganisatie vraagt De Thuisapotheek zeer zorgvuldig om te gaan met de medicatiegegevens van deze patiënten. Berwald geeft aan de medicatiepaspoorten van de eigen klanten in bewaring te houden.

De KNMP laat verder weten: “Bij een faillissement van een apotheek staan wij niet te juichen. Zoiets heeft vervelende gevolgen voor de werknemers. Gelukkig kunnen de patiënten terecht bij apotheken dichter bij huis.”

Ook stelt woordvoerder Sebes, in reactie op de uitspraak van Berwald, dat de farmaciemarkt wel vrij is. “Wij hebben als KNMP altijd benadrukt dat door de komst van De Thuisapotheek de medicatiedossiers versnipperd raken en dat wij daarover bezorgd zijn. De patiënt is het meest gebaat bij een apotheek dichtbij huis. Maar de markt is altijd vrij voor een initiatief als De Thuisapotheek.”

Berwald diende vorig jaar een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit over de tegenwerking die De Thuisapotheek ondervond ‘van de KNMP en individuele apothekers’. De koepelorganisatie zou patiënten aansporen geneesmiddelen alleen bij de lokale apotheek te halen. Volgens Berwald zou dit de mededinging op de markt voor farmaceutische dienstverlening beperken.

Document acties

Reacties

23-03-2012 12:45
D.T. Hendriksz zegt:

Deels heeft Collega Berwald gelijk. Hij was afhankelijk van de bereidheid van medici om de receptenstroom op gang te krijgen en te houden. Het is bekend dat er wel heel nauwe samenwerkingsverbanden bestaan tussen huisartsen, medisch specialisten en apotheken of poli-apotheken. JZB en LUMC sturen hun recepten expliciet naar de poli-apotheek met de boodschap; "u moet het daar ophalen"! Zo ook bij sommige Ahoeden. Deels is het verdienmodel met de wmg regelwaarde van 5.50 met een verbod om het UPS tarief te mogen doorberekenen natuurlijk funest voor een postorder/internet apotheek. En helemaal als de resterende marge op de handel wordt afgesnoept door de verzekeraars via preferentie, couvert en bevriezing van prijzen.
En 120 man op 30.000 verzekerden roept vragen op. Die laten we als leergeld open staan. Productie per assistent is 26.000 regels per jaar. Geen apotheek doet voor een nul tarief in de vrieskoude MRT's.
Thuisapotheek zou met een 40 tal assistenten kunnen volstaan. Wat deden die 80 overigen dan? Googlen? TV reklames maken? Dat zit allemaal niet in die 5.50. Poli apotheken krijgen van de verzekeraars een hoger tarief om hun kosten te dekken. Een raadsel waarom dat gebeurt, tenzij men het Afrika Distributie Model wil doorvoeren. De Thuisapotheek heeft gegokt en verloren: vrije prijzen voor de tarieven is nog geen vrije toegang tot de verzekerden en verzekeraars. Hoe is het met de Nationale Apotheek? Efarma? Apotheek Scheemda?

Back to top