Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aprotinine mag toch

PW Magazine 13, jaar 2012 - 30-03-2012
De schorsing voor aprotinine-bevattende geneesmiddelen kan worden opgeheven. Dat adviseert het CHMP na beoordeling van alle beschikbare gegevens.

De resultaten van de studie waarop de schorsing gebaseerd was (verhoogde sterfte) bleken niet door andere studies gestaafd te worden. Ook werden vraagtekens gezet bij de uitvoering van de studie. Het antifibrinolyticum aprotinine mag daarom worden toegepast bij een beperkte patiëntengroep: patiënten die een geïsoleerde hartbypass moeten ondergaan en die een hoog bloedingsrisico hebben. Het CHMP heeft tijdens de beoordeling ook geen nieuwe veiligheidsrisico’s gevonden voor de andere antifibrinolytica tranexaminezuur en aminocapronzuur. Voor een beperkt aantal indicaties is dus ook hiervan de balans positief.

Bron: CBG

Document acties

Back to top