Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Ziekenhuizen melden meer bijwerkingen

PW Magazine 13, jaar 2012 - 21-03-2012
De ziekenhuizen hebben vorig jaar 1200 bijwerkingen gemeld aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Het gemiddelde aantal meldingen steeg van 28 in 2010 naar 36 in 2011.

Opvallend is dat zeven van de tien best meldende ziekenhuizen zich in het noorden van Nederland bevinden. Als ziekenhuizen veel bijwerkingen melden, betekent dat volgens het Lareb niet dat er meer bijwerkingen optreden, maar dat ziekenhuizen beter opletten en vaker bijwerkingen doorgeven. Het is volgens het Lareb juist een teken van aandacht voor veilig geneesmiddelengebruik.

Artsen zijn verplicht om ernstige bijwerkingen te melden bij het Lareb. In opdracht van de overheid verzamelt, beoordeelt en analyseert het centrum bijwerkingen van geneesmiddelen. Lareb doet dit conform de Geneesmiddelenwet, in nauwe samenwerking met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Document acties

Back to top