Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

PW Magazine 25, jaar 2011

24 juni 2011

Wilt u verder lezen?

Log in om verder te lezen.

Inloggen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten


Alleen abonnees van het Pharmaceutisch Weekblad hebben volledige toegang tot pw.nl. Ga voor meer informatie: abonnement PW aanvragen.

Klankbord

Met de invoering van de KNMP-districten en het wegvallen van de departementen zijn oude communicatielijnen verdwenen. Apotheker Dirk-Jan Seckel zoekt voor zijn district apothekers die weten wat er speelt in de regio.

24-06-2011 | door Edwin Bos

Echte verbetering of windowdressing

Apothekers willen erkenning voor hun rol als zorgverlener en expert in veilig medicijngebruik. In het Nationaal Routeplan Farmacie beschrijft de KNMP hoe dat te realiseren. Het debat dat op maandag 27 juni onder leiding van Paul Witteman in de Rode Hoed plaatsvindt, haakt hierop in. PW neemt alvast een voorproefje op het debat, en vroeg een zorgverzekeraar, een politicus en twee patiënten­vertegenwoordigers te reageren op een aantal stellingen.

24-06-2011 | door Edwin Bos en René Groeneveld

EPO-resistentie nier- en hartfalen

Patiënten met nierfalen die behandeling ondergaan met erytropoëtine hebben bijna nooit een stabiel bloedgehalte van dit middel. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Karien van der Putten aan de Universiteit Utrecht.

24-06-2011 | door DEB422443

Pravastatine met paroxetine verhoogt bloedglucose

De combinatie van de cholesterolverlager pravastatine en het antidepressivum paroxetine verhoogt de bloedsuikerspiegel van patiënten.

24-06-2011 | door DEB422443

Abirateron verhoogt overleving

De androgeenbiosyntheseremmer abirateron verlengt de overleving van patiënten met gemetastaseerd castratieresistente prostaatkanker die eerder behandeling met chemotherapie kregen.

24-06-2011 | door DEB422443

Alert op interacties oncolytica

Artsen en apothekers die met oncologische patiënten werken, moeten meer rekening houden met interacties. Diverse interacties met antikankermiddelen zijn klinisch significant. Zo blijkt uit Nederlands onderzoek van onder meer ziekenhuisapotheker en klinisch farmacoloog Frank Jansman.

24-06-2011 | door Mike Nettekoven

Antistofbepaling verbetert biologicaltherapie

Tijdens de behandeling met biologicals moeten standaard antistoffen tegen deze middelen gemeten worden. Zo kan een specialist tijdig ingrijpen en is het mogelijk betere behandelresultaten te verkrijgen. Dit is de conclusie van promovenda Margret Bartelds van het VU medisch centrum in Amsterdam. Drie vragen aan Bartelds.

24-06-2011 | door DEB422443

Vrije prijzen nog lange weg

Voorwaarde voor vrije prijzen is dat zorgverzekeraars voor kwaliteit en zorg willen betalen. Maar het vertrouwen hierin ontbreekt. Volgens zorgmakelaar Lex Geerts moet een onafhankelijk orgaan bij discussie een knoop kunnen doorhakken.

24-06-2011 | door Lex Geerts

Aan de slag met richtlijn

PAOFarmacie helpt apothekers om richtlijnen optimaal te implementeren in hun praktijk. Op dit moment biedt zij een cursuscyclus aan voor de onlangs gepubliceerde KNMP Richt­lijnen Diabetes en Medicatieoverdracht.

24-06-2011 | door Frank van Wijck

Papier

Bij dit PW

24-06-2011 | door Léon Tinke

Kinderbereidingen in de G-Standaard

In de G-Standaard is per 1 mei een nieuwe productgroep opgenomen: Bereidingen voor intramuraal gebruik (IB). De productgroep IB bevat geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden bereid voor intramurale toepassing in de kindergeneeskunde. In de loop van dit jaar worden ook eigen bereidingen voor volwassenen hierin opgenomen.

24-06-2011 | door Froukje Harkes-Idzinga en Bas van der Meer

Flanderijn succesvol voor apothekers

De KNMP-leden hebben afgelopen jaar goed gebruik gemaakt van de incassodiensten van Flanderijn. Volgens berichtgeving van Flanderijn geven bijna tweehonderd apotheken met regelmaat vorderingen uit handen, waarvan ruim 80% alsnog wordt geïncasseerd.

24-06-2011 | door KNMP

Patiëntenparticipatie bij klinisch onderzoek

Patiëntenorganisaties kunnen verrijking bieden in farmaceutische innovatieprocessen. Daarom is het belangrijk dat fabrikanten, behandelaars, zorgverzekeraars en overheden hierop inspelen.

24-06-2011 | door Wouter Boon, Pauline Evers, Cees Smit, Ronald Meyboom en Ele Visser

Masterdiploma

24-06-2011 | door KNMP

Hitteplan geactualiseerd

Aanhoudende hitte kan het bewaren en gebruiken van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om patiënten tijdens warme periodes gericht advies te geven.

24-06-2011 | door KNMP

Drogisterijen, apotheken, medicijnen en bijgeloof

Museum Stad Appingedam heeft van 22 juli tot en met 23 oktober een tentoonstelling over drogisterijen en apotheken in de negentiende en twintigste eeuw.

24-06-2011 | door KNMP

KNMP en ZN presenteren advies prestatiebeschrijvingen

De KNMP en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben advies uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de formulering van de prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg. Naar verwachting zal de NZa op 1 juli de inhoud van de prestatiebeschrijvingen definitief vaststellen.

24-06-2011 | door PW

Aandeel generiek kan veel hoger

Artsen stappen vaak kort voor het patent afloopt over op een concurrerend specialité. Van het generiek wordt hierdoor veel minder verkocht, wat de samenleving vele miljoenen kost. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

24-06-2011 | door Edwin Bos

50 miljoen euro aan bijbetalingen

Het totaalbedrag aan bijbetalingen voor receptgeneesmiddelen was in 2010 voor het eerst meer dan 50 miljoen euro. Bijna de helft daarvan is besteed aan middelen bij ADHD.

24-06-2011 | door SFK

Werken met vragenlijst

Chemotherapie veroorzaakt vaak ernstige bijwerkingen. Bestaande richtlijnen voor de behandeling hiervan worden vaak niet nageleefd, blijkt uit promotieonderzoek van Doranne Hilarius. Haar proefschrift over Patient Reported Outcomes (PRO) maakt helder hoe verbetering van de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep mogelijk is.

23-06-2011 | door Linda de Graaf

Weg met de look-alikes

Medicatiefouten kunnen optreden doordat de verpakking en het etiket van verschillende geneesmiddelen op elkaar lijken. Om fouten met deze look-alikes te voorkomen heeft de apotheek van het Albert Schweitzer ziekenhuis een nieuwe wijze van etiketteren ontwikkeld.

23-06-2011 | door T. Veenbaas, M. Fritse, M.P. Zeilstra en H.G. Dieleman

Regisseur

column

23-06-2011 | door Loraine Lie-A-Huen

Medicatieveiligheid in het geding

Een patiënt met een PEG-sonde krijgt ook via de Thuisapotheek medicatie geleverd. De eigen apotheek is hiervan niet op de hoogte. Diverse dingen gaan fout.

23-06-2011 | door Mike Nettekoven

Liever honing dan medicatie

De nieuwe NHG-Standaard Acuut hoesten is wat indeling betreft veel overzichtelijker geworden. De standaard motiveert ook beter dan de vorige versie welke antibiotica bij welke infecties de eerste keus zijn.

23-06-2011 | door Marc de Leeuw

Positief advies telavancine

Het CHMP heeft positief geadviseerd over Vibativ (telavancine) als behandeling van volwassenen met nosocomiale pneumonie veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA).

23-06-2011 | door PW

Positief advies belimumab

Benlysta (belimumab) heeft een positief advies van het CHMP gekregen. Het middel is bedoeld als aanvullende therapie bij volwassenen met actieve auto-antistofpositieve systemische lupus erythematosus met een hoge ziekteactiviteit.

23-06-2011 | door PW

Meer indicaties tocilizumab

Het CHMP heeft de indicatie voor RoActemra (tocilizumab) uitgebreid.

23-06-2011 | door PW

Fampridine onder voorwaarden

Het CHMP heeft een eerder negatief advies voor Fampyra (fampridine) omgezet in een voorwaardelijk positief advies.

23-06-2011 | door PW

Celecoxib niet bij darmpoliep

Celecoxib mag niet gebruikt worden bij patiënten met adenomateuze darmpoliepen.

23-06-2011 | door PW

Keratitis door panitumumab

Vectibix (panitumumab) kan bepaalde ontstekingen in het oog veroorzaken, namelijk keratitis en keratitis ulcerosa.

23-06-2011 | door PW

Twijfels over tiotropium

Britse en Amerikaanse onderzoekers betwijfelen of een vernevelingsspray met tiotropium veilig is. Uit hun onderzoek is gebleken dat gebruikers van dit middel een 52% verhoogd risico hebben om te overlijden.

16-06-2011 | door DEB422443

Nieuwe NHG-Standaard Preconceptiezorg

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft deze maand een nieuwe richtlijn uitgebracht, de NHG-Standaard Preconceptiezorg. Deze Standaard geeft huisartsen handvatten voor de advisering aan patiënten met een kinderwens.

16-06-2011 | door DEB422443

‘Bezuiniging maagzuurremmers kortzichtig'

Het schrappen van maagzuurremmers uit het basispakket is kortzichtig en druist in tegen elke vorm van consistent beleid. Dat stelt Nefarma in een reactie op haar website.

14-06-2011 | door DEB420720
Back to top