Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Kinderbereidingen in de G-Standaard

Intramurale bereidingen

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Froukje Harkes-Idzinga en Bas van der Meer
In de G-Standaard is per 1 mei een nieuwe productgroep opgenomen: Bereidingen voor intramuraal gebruik (IB). De productgroep IB bevat geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden bereid voor intramurale toepassing in de kindergeneeskunde. In de loop van dit jaar worden ook eigen bereidingen voor volwassenen hierin opgenomen.

2011pw25p33fotoDe geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden bereid voor intramurale toepassing in de kindergeneeskunde, zijn en worden nog opgenomen in de G-Standaard op verzoek van de NVZA. Het gaat om geneesmiddelen die landelijk binnen meerdere ziekenhuizen worden gebruikt. Tot nu toe worden hiervoor in elk ziekenhuis eigen, lokale artikelen aangemaakt. Bij deze lokale artikelcodes is slechts zeer beperkt medicatiebewaking mogelijk. Bovendien geeft gebruik van lokale artikelen problemen in de medicatieoverdracht. Door bereidingen die regelmatig voorkomen op te nemen in de G-Standaard, wordt het gebruik van lokale artikelcodes verminderd en neemt de kwaliteit van de medicatiebewaking bij deze producten toe. Het Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) van de KNMP heeft deze preparaten van farmaceutische gegevens en medicatiebewakingsgegevens voorzien. In productgroep IB zijn tot nu toe 24 nieuwe handelsproducten (HPK’s) opgenomen.

Farmaceutische gegevens

In overleg met de NVZA zijn alleen de werkzame bestanddelen ingevuld in de samenstelling en zijn hulpstoffen buiten beschouwing gelaten. Elektronische medicatiebewaking op allergie of overgevoeligheid voor hulpstoffen is dus niet mogelijk. Voor alimemazinedrank 0,5 mg/ml en 40 mg/ml zijn bij uitzondering wel de hulpstoffen ingevuld in de samenstelling op basis van bereidingsvoorschriften van het Erasmus Medisch Centrum. De reden is dat de samenstelling van deze producten gebaseerd is op oude commerciële preparaten (Nedeltran stroop en druppels), die o.a. parahydroxybenzoaten bevatten. Beide dranken zijn gekoppeld aan de ongewenste groep parahydroxybenzoaten om elektronische bewaking op allergie voor deze verbindingen mogelijk te maken.

Productgroep IB in de praktijk

Met behulp van productgroep IB kan voor preparaten die intramuraal worden bereid en toegepast elektronisch medicatiebewaking worden uitgevoerd (niet op allergie voor hulpstoffen). Daarnaast kunnen de gegevens in deze productgroep worden gebruikt voor uitwisseling van medicatiegegevens: lokale codes zijn niet meer nodig. Productgroep IB is niet bedoeld voor voorschrijven in de eerste lijn of voor declareren bij zorgverzekeraars. De artikelen zijn daarom ook voorzien van een nulprijs (€ 0,01) en vergoedingsstatus “N” (geen verstrekking).

 

Z-Index logo

Z-Index pay-offDit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Z-Index. De G-Standaard, de databank van Z-Index, ondersteunt u bij medicatiebewaking en maakt het elektronisch voorschrijven, bestellen, afleveren, declareren en vergoeden van geneesmiddelen mogelijk. Het GIC is verantwoordelijk voor de farmacotherapeutische informatie in de G-Standaard. Z-Index is verantwoordelijk voor de implementatie van wet- en regelgeving en logistieke gegevens. De G-Standaard is geïntegreerd in elk AIS, HIS en ZAIS.

De G-Standaard  Onmisbaar  Uniek  Innovatief  Actueel

Document acties

Back to top