Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Klankbord

Gezocht: apothekers die informeren

PW Magazine 25, jaar 2011 - 24-06-2011 | door Edwin Bos
Met de invoering van de KNMP-districten en het wegvallen van de departementen zijn oude communicatielijnen verdwenen. Apotheker Dirk-Jan Seckel zoekt voor zijn district apothekers die weten wat er speelt in de regio.

Apotheker Dirk-Jan Seckel

Weet wat er speelt in je eigen regio. Dat is volgens apotheker Dirk-Jan Seckel vanaf 2012 nog belangrijker dan het nu is. Seckel, afgevaardigde voor het KNMP-district Oost, is van mening dat te weinig apothekers zich hiervan bewust zijn. “Apothekers werden voorheen via de departementen geïnfor­meerd.” Door de Algemene Vergadering is gekozen voor een nieuwe structuur, waarbij de departementen zijn vervangen door KNMP-districten. Elk district heeft haar eigen adviseur.

Seckel is samen met een collega-apotheker eigenaar van Apothekers van Salland, vier apotheken in Raalte en omgeving. In 2010 nam hij deel aan een pilot van de KNMP voor de opzet van een district. In deze pilot waren vertegenwoordigd: departement Drente Hanzeland – waar Seckel zo’n drie jaar voorzitter van was –, Groot-Twente en Stedendriehoek. Deze drie departementen zijn de eerste die zijn samengevoegd tot een KNMP-district. “Onze drie departementen hielden tot eind 2010 gezamenlijk kantoor en we wisselden personeel uit. Deze departementen zijn nu opgeheven.”

Voor zijn district heeft Seckel samen met de nieuwe districtsadviseur en het KNMP Bureau een klankbordgroep opgericht die de communicatie tussen het KNMP Hoofdbestuur, het KNMP Bureau en het veld nieuw leven moet inblazen. “Die communicatie is jarenlang verankerd geweest in de departe­menten, en die is nu opgegaan in de dis­tricten.” Een klankbordgroep is volgens Seckel ook een belangrijke bron van infor­matie voor de acht districtadviseurs. Deze adviseurs vormen een brug tussen het KNMP Bureau en het veld. “Een adviseur komt in de regio om te voelen en te proeven wat er leeft in een regio. Hij kan dus niet zonder de input van de apothekers uit het veld.”

Voor de klankbordgroep is Seckel op zoek naar actieve apothekers ‘die weten wat er speelt’ en die willen deelnemen aan de klankbordgroep. Het is de bedoeling dat in elk district een klankbordgroep komt met gemiddeld één apotheker uit elke onderliggende regio. Hij benadrukt het informele karakter van de groep. “We zijn absoluut niet op zoek naar een extra bestuurslaag.”

Apothekers moeten de communicatie in hun regio met elkaar opnieuw ‘optuigen’. Volgens Seckel zouden apothekers vaker buiten hun eigen apotheek moeten kijken. “Het is een bekend verhaal dat ik hier vertel, maar er zijn nog steeds apothekers die niet weten wat er bij de buren gebeurt. Met de toegenomen concurrentie is dat begrijpelijk, maar zeker op vakinhoudelijk gebied is het heel belangrijk dat apothekers in een regio met elkaar communiceren.”

Seckel benadrukt dat het van groot belang is dat apothekers goed ‘aangesloten’ zijn. “Weet wat je belangen zijn in je eigen regio. En maak ook voor jezelf uit wie jouw belangen het beste kan behartigen.”

Document acties

Back to top