Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Bezuiniging maagzuurremmers kortzichtig'

PW Magazine 25, jaar 2011 - 14-06-2011
Het schrappen van maagzuurremmers uit het basispakket is kortzichtig en druist in tegen elke vorm van consistent beleid. Dat stelt Nefarma in een reactie op haar website.

Het niet langer vergoeden van maagzuurremmers levert slechts een beperkte besparing op, zegt Nefarma, de belangenvereniging van innovatieve geneesmiddelenfabrikanten. Al snel zal sprake zijn van een kostenverhoging door complicaties vanwege het – om financiële redenen – niet slikken van maagzuurremmers.

Zowel patiënten als maag-, darm- en leverartsen toonden zich eerder al verbijsterd over het voornemen van het vorige kabinet om deze categorie geneesmiddelen niet langer te vergoeden, stelt Nefarma.

Het kabinet laat volgens Nefarma het belang van kortetermijnbesparingen op kosten prevaleren boven langetermijngezondheidswinst.

Zie hier de volledige reactie.

Document acties

Reacties

Anoniem
14-06-2011 17:24
zegt:

Ik denk vooral dat de 'winst' van 75 miljoen euro slechts een druppel op de gloeiende plaat is...

Maar onzinnig? De mensen die afhankelijk zijn van maagzuurremmers voor chronische aandoeningen krijgen ze nog steeds vergoed. Bij antihistaminica geldt een vergelijkbaar systeem wat in de praktijk best goed werkt (althans, naar mijn ervaring).

Anoniem
14-06-2011 17:43
zegt:

Bij antihistaminica werkt het NOG goed. totdat verzekeraars ook daar een formulier verlangen zoals bij de verbandmiddelen.

Anoniem
14-06-2011 21:41
zegt:

Let wel, een maagzuurremmer kost voor de patient:

1. 1 cent bij preferent-Menzis
2. 50 cent preferent UVIT
3. 100 cent bij de drogist(Buscozol)

Anoniem
15-06-2011 01:58
zegt:

De Minister moet een 1.2 miljard euro bezuinigen. Eerst in september vernemen wij wat zij nog meer in petto heeft. De nu genoemde maatregelen zijn nog maar een klein deel.

Een aanzet gaat de NZa geven mbt de "vrije prijzen" voor de 10 resterende prestaties. Op 31 december 2011 geeft de NZa invulling aan de "Nadere Regel". Dan pas vernemen wij de taakstelling voor de farmaceutische zorg. Reken maar op een daling van het budget extramurale farmaceutische zorg met ruim 20%.

Edith Schippers heeft de Tweede Kamer in een brief laten weten hoe zij denkt over de plannen van het CvZ. Geneesmiddelen die met preventie te maken hebben gaan voor de bijl: gebruik wordt veroorzaakt door volgen van een risico volle life style en valt dan onder de eigen verantwoordelijkheid van de verplicht verzekerde. De Minister denkt daarbij aan hoog cholesterol, hypertensie en maagzuur. Nog even en ook diabetes2 wordt genoemd.

Medicatie gaat bij deze aandoeningen niet langer meer voor de basisverzekering. Behandeling is preventie en valt daarmee onder de eigen verantwoordelijkheid.

Wat levert deze ingreep de Overheid op? Leon Tinke rekent mee. De SFK zal binnenkort komen met een uitgewerkte begroting.

Kortzichtig? Hangt van de visie af en de taakstelling die MinFin je oplegt. Steven van Eijck en Jan Smits hebben begrip voor het standpunt van MinFin. Gerrit Zalm heeft al eerder gezegd dat zijn "Zalmnorm" verkeerd wordt gebruikt.

Prijsvorming is per 2012 vrij gegeven. De NZa geeft nog een "Nadere Regel" af en de rest is geschiedenis. BKZ voor farmaceutische zorg zal echter blijven bestaan en zo ook de taakstelling en korting met terugwerkende kracht indien het toegestane budget wordt overschreden. Budget extramurale farmacie zal met ruim 20% zakken. Zie daar maar eens onder te blijven.

Waar wij naar toe gaan is te zien in ons voorland, de USA. Pakjesmodel in opgerekte vorm: vaste prijs per Refill. Voor 30 dagen betaal je 6 euro, voor 90 dagen 9. Ongeacht middel, sterkte, aantal en gebruik. Kwestie van doorrekenen. Welke middelen onder dit pakjesmodel vallen is aan de apotheek zelf. In de USA bieden apotheekketens tegen elkaar op: 200 generieken, 300 generieken. Met naam en toenaam benoemd.

De apotheek met het meeste wisselgeld, de OTC, is de winnaar. In de USA is dat Walgreens WHI. Mediq is aardig op weg die kant op te gaan. Multi Channel en een fors pakket aan OTC/Drogisterij.

Maar wat als de richtlijn zegt dat de verplicht verzekerde een maagzuurremmer moet hebben bij zijn NSAID en de verzekerde weigert dit af te nemen?

In de USA zijn de ziekenhuisopnamen geweldig opgelopen, juist door dit soort ingrepen. In de USA zijn ziekenhuizen verplicht iedereen op te nemen. Daarnaast zijn er Federale en Staatsziekenhuizen, in competitie met private ziekenhuizen of KP Ziekenhuizen.

Per saldo gaat deze ingreep (en volgende) de samenleving meer geld kosten dan de besparing nu gaat opleveren. "Moral Hazard" gaat opspelen. De verzekerde legt de rekening ook graag bij een ander, net zoals de verzekeraar graag zijn risico afwentelt op zorgaanbieders en verzekerden en net zoals de Overheid haar bestuurlijke eindverantwoordelijkheid over de schutting bij de verzekeraars heeft gekieperd.

Van een terugtredende Overheid is ondertussen geen sprake: de loonsom aldaar blijft stijgen en het macro beslag van de Overheid op de burger is nog immer boven de 60%. Het hoogste percentage ter wereld.

Verhoging van de eigen bijdragen, invoering remgeld, overheveling van basispakket naar aanvullend of eigen rekening kan niet zonder een verlaging van dit macrobeslag. De rek bij de burger is eruit.

Laat een onafhankelijk econoom daar zijn of haar licht eens op schijnen.

Back to top